Trần Dương

Ngân hàng OCB nhận gán nợ 2.067 lô đất của ông Huỳnh Uy Dũng để giải quyết các khoản nợ của Đại Nam

Các khoản nợ của cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng tại Ngân hàng Phương Đông (OCB) được thế chấp bằng 2.067 lô đất tại 2 khu dân cư Đại Nam.

Cụ thể, Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐQT nhận tài sản đảm bảo là 963 lô đất thuộc Khu dân cư Đại Nam, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để thay thế nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định, Công ty TNHH TV&XD Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng tại OCB Bình Dương nêu tại tờ trình số 281/2022/TT-TGĐ ngày 29.4.2022 của Tổng Giám đốc.

Tổng dư nợ mà ngân hàng OCB cho Đại Nam và các công ty có liên quan vay là hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT của OCB nhận tài sản đảm bảo là 1.104 lô đất thuộc Khu dân cư Đại Nam, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để thay thế nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty cổ phần Đại Nam, Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định, Công ty CP Glove Đại Nam, Công ty CP Glove Hằng Hữu, Công ty TNHH TV&XD Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng tại OCB Bình Dương nêu tại tờ trình số 282/2022/TT-TGĐ ngày 29.4.2022 của Tổng Giám đốc.

Theo thông tin chúng tôi có được, tất cả các Công ty gồm CTCP Đại Nam, Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định, CTCP Glove Đại Nam, CTCP Glove Hằng Hữu, Công ty TNHH TV & XD Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng là người đại diện pháp luật.

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc OCB tổng dư nợ mà ngân hàng này cho Đại Nam và các công ty có liên quan vay là hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, các lô đất nói trên có một phần liên quan đến việc chuyển nhượng giữa Đại Nam và Công ty Vinasing Group do ông Lê Minh Thơ làm chủ tịch HĐQT có giá trị lên đến 2.434 tỷ đồng. Theo hợp đồng bên trung gian thanh toán là OCB chi nhánh Bình Dương.

Việc chuyển nhượng giữa Đại Nam và Công ty Vinasing Group không thành liên quan đến dự án khu dân cư Đại Nam tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tuy nhiên, giao dịch nói trên không thành công theo ông Huỳnh Uy Dũng: “Công ty Vinasing Group có ký hợp đồng ghi nhớ nhưng tới nay chưa chuyển đồng tiền cọc nào nên hợp đồng ghi nhớ đã bị hủy.”

Sau khi giao dịch bất thành đến ngày 29/4/2022, OCB ban hành 2 Nghị quyết 36, 37 nói trên đồng ý nhận nợ của Đại Nam bằng tài sản thế chấp nói trên.

LÊ TRÍ