#

Ngân hàng Eximbank (EIB) lại tiếp tục có biến động nhân sự cấp cao

Lê Trí

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) lại tiếp tục có diễn biến mới về các vấn đề liên quan đến nhân sự. Theo đó, cuộc họp bất thường HĐQT của Eximbank lần hai dự kiến sẽ diễn ra hôm nay 28/6/2023 để bàn về vấn đề nhân sự.  

Hôm 21/6 hội đồng quản trị (HĐQT) của Eximbank đã triệu tập cuộc họp bất thường của HĐQT nhằm bãi miễn Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc hiện hành của Eximbank, bầu chủ tịch mới, bổ nhiệm quyền tổng giám đốc mới.

eib-ns-1687917561.jpeg

Cuộc họp bất thường HĐQT của Eximbank lần hai dự kiến sẽ diễn ra hôm nay 28/6/2023 để bàn về vấn đề nhân sự.

Cuộc họp bất thường đã không thể tiến hành do vắng mặt 2 trong số 5 thành viên HĐQT, trong khi theo luật định, cuộc họp chỉ diễn ra khi có ít nhất 65% số thành viên tham dự - không đủ số lượng thành viên.

Một trong các nội dung quan trọng, cấp thiết sẽ được xem xét trong cuộc họp HĐQT này chính là bàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank đương nhiệm là bà Lương Thị Cẩm Tú.

trước đó các thành viên Hội đồng quản trị của Eximbank và bà Lương Thị Cẩm Tú đã có một số buổi trao đổi riêng để chia sẻ, thậm chí là khuyến cáo về cách thức quản lý của bà Tú trong cương vị là Chủ tịch HĐQT Eximbank và đề xuất những biện pháp để bà Tú cải thiện tốt hơn trong công tác quản trị, điều hành Ngân hàng.

Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin này cho biết, sau các buổi làm việc này, công tác quản trị, điều hành của bà Tú trong cương vị là Chủ tịch HĐQT vẫn không được cải thiện.

Bên cạnh đó, một lãnh đạo Eximbank cho biết, ông Trần Tấn Lộc – Tổng giám đốc Eximbank người đại diện pháp luật của Ngân hàng đã có nguyện vọng xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Việc này cũng cấp thiết buộc HĐQT phải sớm họp bàn để xem xét, ra quyết định chính thức nhằm ổn định hoạt động kinh doanh. Nội dung này cũng được đề cập trong Chương trình họp ngày 28/6.

Luật hiện hành cho phép cuộc họp bất thường lần hai của HĐQT một tổ chức tín dụng có thể tiến hành một tuần sau lần đầu với số thành viên tham dự tối thiểu 51%. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, cuộc họp bất thường HĐQT của Eximbank lần hai sẽ diễn ra hôm nay 28/6/2023.

AN NHIÊN