Trần Dương

Nam A Bank tăng vốn điều lệ từ mức 8.464 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng dự kiến niêm yết trên HOSE hoặc HNX

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán: NAB) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên. Ngân hàng dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Nam Á lên sàn HOSE hoặc HNX tuỳ theo điều kiện thị trường.

Vốn điều lệ của Nam Á Bank sẽ được tăng từ mức 8.464 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng.

Theo đó, tại đại hội lần này, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ không tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua năm 2022 từ hai nguồn chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thay thế cho phương án trên, HĐQT trình kế hoạch tăng vốn thêm 2.116 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 25%, tương đương hơn 211,6 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được tăng từ mức 8.464 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu trong năm 2023, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của NHNN và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Số tiền dự kiến thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dự kiến được phân bổ để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Hiện ngân hàng có một cổ đông lớn duy nhất là Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương với tỷ lệ sở hữu cổ phiếu là 9,436% vốn điều lệ.

Theo thông tin từ HĐQT của Nam A Bank, ngân hàng này dự kiến niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Nam Á lên sàn HOSE hoặc HNX tuỳ theo điều kiện thị trường.

AN NHIÊN