Trần Dương

9 tháng, Nam A Bank đạt 1.855 tỷ đồng lãi trước thuế thực hiện 82% kế hoạch năm 2022

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán NAB - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 684 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ, nhờ kết quả các mảng kinh doanh đều tăng trưởng ấn tượng.

Tại thời điểm ngày 30/09/2022, tổng tài sản của Nam A Bank tăng 14% so với đầu năm 2022, lên mức 173.970 tỷ đồng.

Cụ thể, quý III/2022, hoạt động chính của Nam A Bank tăng 54% so với cùng kỳ, thu về gần 1.371 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng mạnh như lãi từ dịch vụ tăng 27% so cùng kỳ; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 22 lần, lãi từ hoạt động khác gấp 3,6 lần so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, với các mảng kinh doanh đều tích cực đem về cho Nam A Bank gần 1.855 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 30% so với cùng kỳ, dù Ngân hàng tăng trích lập dự phòng tăng 49%.

So với kế hoạch 2.250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đặt ra cho cả năm, 9 tháng, Ngân hàng đã thực hiện được 82% mục tiêu sau 9 tháng.

Tại thời điểm ngày 30/09/2022, tổng tài sản của Nam A Bank tăng 14% so với đầu năm 2022, lên mức 173.970 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 21%, tiền gửi tại các TCTD khác tăng 32% , cho vay khách hàng tăng 11% so đầu năm nay.

Trong kế hoạch trung hạn, mục tiêu của Nam A Bank đến năm 2025, các chỉ tiêu tài chính quan trọng như sau: tổng tài sản đạt 380.000 tỷ đồng, số lượng khách hàng 3.000.000 người, lợi nhuận trước thuế 5.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 16.573 tỷ đồng.

Nam A Bank vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 8.464 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm thường niên 2022, cổ đông ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của năm 2022 thêm 4.000 tỷ đồng lên hơn 10.564 tỷ đồng.

LÊ TRÍ