#

Năm 2024, PVTrans (PVT) lên kế hoạch doanh thu 8.800 tỷ đồng, lãi ròng 760 tỷ đồng, chia cổ tức 8% bằng tiền mặt

Lê Trí

HĐQT Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans – mã: PVT) vừa phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Theo đó, PVTrans đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 760 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 354 tỷ đồng.

Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu công ty mẹ mục tiêu đạt 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 458 tỷ đồng. PVTrans cũng dự kiến chia cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ 8% vốn điều lệ, nhưng sẽ điều chỉnh trình ĐHĐCĐ căn cứ theo tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.

pvt-lai-1707086455.jpg

PVTrans (PVT) lên kế hoạch doanh thu 8.800 tỷ đồng, lãi ròng 760 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, PVT đặt kế hoạch đầu tư 3.102 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản, 10,3 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị và 262 tỷ đồng đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên.

Trong đó, với các dự án chuyển tiếp, doanh nghiệp sẽ đầu tư 1 tàu VLGC hoặc 1 tàu Aframax hoặc 2 tàu MR, cũng như đầu tư tàu dầu hóa chất hoặc 1 tàu hàng rời, tổng giá trị ước tính 80 triệu USD.

Với dự án khởi công mới, PVT có kế hoạch đầu tư 2 tàu MR hoặc 1 tàu Aframax tổng giá trị 52 triệu USD.

Bên cạnh đó, PVT cũng dự kiến đầu tư 181 tỷ đồng vào các dự án chuyển tiếp, bao gồm 42 tỷ đồng góp vốn bổ sung Công ty PVT Logistics, 90 tỷ đồng góp vốn bổ sung Công ty HH Thăng Long, 49 tỷ đồng góp vốn bổ sung CTCP Vận tải Đông Dương. Với dự án mới, PVT lên kế hoạch đầu tư 81 tỷ đồng góp vốn bổ sung Công ty PVT Logistics.

Dự đoán về kết quả kinh doanh của PVT, CTCK Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự phóng doanh năm 2024 đạt 10.127 tỷ đồng, tăng 10% so với doanh thu ước tính cả năm 2023.

Lý giải cho sự tăng trưởng này VDSC căn cứ vào việc mảng vận tải hưởng lợi khi doanh nghiệp mở rộng đội tàu và giá cước vận tải tăng, bất chấp số chuyến vận chuyển dầu thô sẽ giảm do nhà máy lọc dầu Bình Sơn (BSR) và tàu Appollo tiến hành bảo dưỡng.

MINH TRÍ