Trần Dương

Năm 2023, Vận tải Dầu khí (PVT) lợi nhuận tăng đột biến lên đến 218% đạt hơn 1.100 tỷ đồng

Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans: PVT) tổng kết hoạt động kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến. Theo đó, doanh thu 9.600 tỷ đồng, tương đương 141% kế hoạch, lợi nhuận ước đạt 1.172 tỷ đồng, tương đương 218% kế hoạch.

pvt-cover-1703823840.jpg

Năm 2023, PVTrans doanh thu 9.600 tỷ đồng, tương đương 141% kế hoạch, lợi nhuận ước đạt 1.172 tỷ đồng, tương đương 218% kế hoạch.

Theo Ban lãnh đạo PVTrans cho biết, từ đầu năm 2023, thị trường vận tải biển biến động liên tục, ghi nhận sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc vận tải. Trong nước, nền kinh tế từng bước phục hồi, kéo theo sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PVTrans.

Trước tình hình khó khăn thuận lợi đan xen, PVTrans đã chủ động, linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp để tận dụng cơ hội thị trường, đồng thời khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất ổn định an toàn, hiệu quả và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Kết thúc năm tài chính 2023, PVTrans ước đạt doanh thu 9.600 tỷ đồng, tương đương 141% kế hoạch năm (kế hoạch năm doanh thu 6.800 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.460 tỷ đồng, tương đương 215% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.172 tỷ đồng, tương đương 218% kế hoạch năm (kế hoạch năm lãi sau thuế là 538 tỷ đồng); nộp ngân sách nhà nước ước đạt 486 tỷ đồng, tương đương 164% kế hoạch năm (kế hoạch nộp ngân sách nhà nước 296 tỷ đồng trong năm 2023); và tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 45%, tương đương 237% kế hoạch năm.

Ngoài ra, về chiến lược trẻ hoá đội tàu, trong năm 2023, PVTrans đã đầu tư mua và thuê mua tổng cộng 12 tàu, nâng tổng số tàu trong đội tàu lên 51 chiếc với tổng trọng tải gần 1,4 triệu DWT. Quy mô và chất lượng tài sản ngày càng cải thiện sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển ổn định, bền vững của PVTrans trong thời gian tới.

“Trong bối cảnh thị trường khó dự đoán và các thách thức, cơ hội đan xen trong năm 2024, Ban lãnh đạo PVTrans sẽ nỗ lực nâng cao công tác quản trị, đồng bộ bộ máy quản lý, nguồn nhân lực phù hợp với quy mô tài sản Tổng công ty; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của người lao động PVTrans. Song song nâng cao năng lực đội tàu trên thị trường quốc tế, PVTrans cũng sẽ đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng logistic nội địa, đồng thời nâng cao vị thế trong chuỗi liên kết dịch vụ của toàn Tập đoàn.”, ông Phạm Việt Anh, Chủ tịch HĐQT PVTrans cho biết.

AN NHIÊN