Trần Dương

Năm 2024, Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco: HDC) lên kế hoạch lợi nhuận tăng 222% đạt 424 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 15%

Lê Trí

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC - sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức ngày 6/4 tại TP. Vũng Tàu với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đột biến.

bf-hdc-ln-1710720670.jpg

Năm 2024, Hodeco lên kế hoạch với doanh thu 1.657,6 tỷ đồng, tăng 146,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 424 tỷ đồng, tăng 222,4% so với 2023.

Theo đó, năm 2024, Hodeco lên kế hoạch tham vọng với doanh thu 1.657,6 tỷ đồng, tăng 146,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 424 tỷ đồng, tăng 222,4% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến với tỷ lệ 15%.

Trong đó, tổng vốn đầu tư lên tới 2.856 tỷ đồng, tăng 645,7% so với số giá trị đã đầu tư năm 2023.

Được biết, trong năm 2023, Hodeco cũng kế hoạch tham vọng nhưng kết thúc năm tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu 671,8 tỷ đồng, thực hiện được 37,96% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 131,5 tỷ đồng, thực hiện được 26,95% so với kế hoạch và giá trị đầu tư chỉ giải ngân 383 tỷ đồng, thực hiện được 26,21% so với kế hoạch.

Quay trở lại kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hodeco cho biết có kế hoạch bổ sung nguồn vốn khoảng 1.000 tỷ đồng thông qua việc vay vốn ngân hàng, huy động từ các nguồn phát hành. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện một số biện pháp dự kiến khác như phát hành trái phiếu riêng lẻ, bổ sung vốn vay ngân hàng …

Thêm nữa, nói về việc vẫn chưa phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023, Công ty cho biết do quá trình xét duyệt hồ sơ khó khăn, kéo dài. Trong đó, Công ty dự kiến phải thực hiện trong quý I, quý II/2024 mới có thể phát hành thành công. Ngoài ra, cũng trong năm 2023, Công ty chưa phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ do công ty có chủ động về phương án về nguồn vốn, dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, trong năm 2023, Hodeco trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu (kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao cho Ban điều hành với tỷ lệ cổ tức từ 20% đến 25%). Trong đó, Công ty dự kiến triển khai trong vòng 6 tháng kể từ ngày 6/4/2024.

Với kế hoạch huy động vốn, Hodeco trình cổ đông để chủ động các phương án về nguồn vốn, đảm bảo dòng tiền, Công ty sẽ quyền cho Hội động quản trị lên kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

MINH TRÍ