Trần Dương

Hodeco đặt kế hoạch lãi sau thuế 430 tỷ đồng, chào bán cổ phiếu giá tối thiểu 100,000 đồng/cp

Admin

Năm 2022, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HOSE: HDC) lên kế hoạch doanh thu 1,913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh thu của Hodeco đạt 1.410 tỷ đồng, tăng 66,1% so với năm trước và vượt 8,5% kế hoạch

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco: HDC) đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh tăng trưởng trong 5 năm tiếp theo với mức tăng trưởng lợi nhuận 26% mỗi năm từ năm 2023. Riêng năm 2022, mục tiêu doanh thu đạt 1.913 tỷ đồng, cao hơn 35% so với 2021 còn lợi nhuận được kỳ vọng đạt mức 429,8 tỷ đồng, tăng 38,1% so với năm trước. Cổ tức dự kiến là 25% bằng cổ phiếu.

Năm 2021, doanh thu đạt 1.410 tỷ đồng, tăng 66,1% so với năm trước và vượt 8,5% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 311,2 tỷ đồng, cao hơn 34,5% so với năm trước và vượt 21,6% so với kế hoạch. Năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận chủ yếu từ dự án The Light City giai đoạn 1 tại Vũng Tàu và các dự án: Ngọc Tước II Vũng Tàu, Tây 3/2, Ecotown Phú Mỹ. Với kết quả kinh doanh này, HĐQT trình kế hoạch trả cổ tức 25% bằng cổ phiếu. Thời gian dự kiến vào quý II và quý III.

Ngoài trả cổ tức, công ty trình các cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ 8,6 triệu cổ phiếu với giá bán tối thiểu 100.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành mới bằng 10% so với số cổ phiếu đang lưu hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. Tổng số tiền thu được sẽ được sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và đầu tư các dự án khác.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/3, cổ phiếu HDC có giá 105.000 đồng/cổ phiếu, tăng 10,5% so với đầu năm.

Do việc trả cổ tức sẽ tiến hành sau khi chào bán riêng lẻ, nên vốn điều lệ của Hodeco sau các đợt phát hành là từ 1.081 đến 1.188 tỷ đồng.

Năm nay, Hodeco sẽ triển khai thêm các dự án khu biệt thự Trần Phú, chung cư Thống Nhất, Vũng Tàu Wonderland, dự án tại Long Điền... Ngoài ra, Hodeco sẽ triển khải công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó là việc chuyển nhượng và tham gia đấu giá đất trong dự án của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chuyển nhượng các dự án được chấp nhận nhưng chủ đầu tư không có khả năng thực hiện, thực hiện M&A các công ty có quỹ đất đẹp.

HĐQT công ty nhận định rằng việc việc đẩy mạnh đầu tư công trong năm nay sẽ là yếu tố quan trọng góp phần tạo ra sự sôi động của thị trưởng bất động sản trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, hành lang pháp lý cho thị trường bất động sản năm nay sẽ tiếp tục được cải thiện, các cơ chế, chính sách sẽ được ban hành và sửa đổi , bổ sung để tạo thể chế rõ ràng, ổn định, tránh lãng phí, vướng mắc kéo dài cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty đã chuẩn bị được một số quỹ đất để nắm bắt được sự phát triển sắp tới của thị trường bất động sản nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng.

Hải Anh