Trần Dương

Năm 2023, Nhựa Bình Minh đặt chỉ tiêu lãi sau thuế giảm nhẹ đạt 621 tỷ đồng, chia cổ ở mức cao đến 50%

Admin

CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 vào ngày 28/4. Trong đó, HĐQT công ty dự kiến mục tiêu lãi sau thuế ở mức 651 tỷ đồng, thấp hơn 6% so với thực hiện năm 2022, chia cổ tức tối thiểu 50%.

BMP ước tính doanh thu năm 2023 ở mức 6,357 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2022.

Cụ thể, BMP ước tính doanh thu năm 2023 ở mức 6,357 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2022. Tuy nhiên, lãi sau thuế dự kiến giảm xuống còn 651 tỷ đồng, tương ứng sụt 6%. Ngoài ra, BMP lên kế hoạch chi 55 tỷ đồng cho mục đích đầu tư năm 2023, nhưng thông tin cụ thể chưa được tiết lộ trong tài liệu.

Về phương án phân phối lợi nhuận, BMP dự kiến sẽ chi 434 tỷ đồng chia cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ là 53%. Trước đó, công ty đã tạm ứng đợt 1 là 31%. Năm 2023, BMP dự kiến cổ tức trình cổ đông tối thiểu 50% lãi sau thuế.

Được biết, năm 2021, Công ty chỉ trả cổ tức 26% bằng tiền. Như vậy, cổ tức năm 2022 tăng kỷ lục so với năm trước đó.

Một điểm nhấn quan trọng khác, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Nhựa Bình Minh dự kiến sẽ bầu thành viên HĐQT (5 người) và ban kiểm soát (3 người) cho nhiệm kỳ mới.

Năm 2022, Công ty đạt 5,825 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế là 694 tỷ đồng. Các chỉ tiêu doanh thu và lãi sau thuế đều vượt mục tiêu đề ra lần lượt là 2.5% và 55%. Trong năm sản lượng tiêu thụ tăng trưởng ở mức 5.6% so với năm 2021, nhưng so với kế hoạch đề ra vẫn thấp hơn khoảng 3.9% do nhu cầu thị trường trong quý IV/2022 thấp, bởi ảnh hưởng từ các vấn đề của thị trường bất động sản Việt Nam.

MINH TRÍ