Trần Dương

Năm 2022, Nhà Khang Điền (KDH) lợi nhuận đạt hơn 1.000 tỷ đồng chỉ hoàn thành hơn 70% kế hoạch

Admin

Nhà Khang Điền (KDH) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý IV và lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/3 và dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 4.

Kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 1.081,26 tỷ đồng, Công ty chỉ hoàn thành 77,2% kế hoạch.

Theo BCTC, quý IV/2022, KDH ghi nhận doanh thu đạt 1.234 tỷ đồng, tăng 109,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 110,7 tỷ đồng, giảm 73,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp bất ngờ giảm mạnh từ 82,2% về chỉ còn 24,2%.

Theo dữ liệu của SSI từ quý I/2017 tới quý IV/2022, chưa quý nào biên lợi nhuận gộp giảm mạnh về còn 24,2% như quý IV/2022, trước đó, biên lợi nhuận gộp thấp nhất là quý II/2017 đạt 25,98%.

Trong kỳ, mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng do biên lợi nhuận gộp giảm nên lợi nhuận gộp vẫn giảm 38,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 186,58 tỷ đồng về 298,18 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng 437,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 23,81 tỷ đồng lên 29,25 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 38%, tương ứng giảm 61,08 tỷ đồng về 99,68 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 99,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 205,6 tỷ đồng về 1,41 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2022, KDH ghi nhận doanh thu đạt 2.911,96 tỷ đồng, giảm 22,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.081,26 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, KDH dự kiến doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 1.081,26 tỷ đồng, Công ty chỉ hoàn thành 77,2% kế hoạch.

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự vào ngày 28/3 và dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 4.

MINH TRÍ