Trần Dương

Mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu VIX, bà Nguyễn Thị Tuyết trở thành cổ đông lớn  

Lê Trí

Với mức sở hữu 5,03% tương đương 33,7 triệu cổ phiếu, bà Nguyễn Thị Tuyết đã trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Chứng khoán VIX.

vix-codong-1696295363.jpg

Bà Nguyễn Thị Tuyết đã mua 1,2 triệu cổ phiếu VIX và nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 5,03%, tương đương gần 33,7 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của công ty.

Cụ thể, theo Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn mà bà Nguyễn Thị Tuyết gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán, bà Tuyết đã mua 1,2 triệu cổ phiếu VIX và nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 5,03%, tương đương gần 33,7 triệu cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch.

Với mức sở hữu này, bà Nguyễn Thị Tuyết đã trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Chứng khoán VIX.

Nửa đầu năm 2023, doanh thu hoạt động của VIX đạt gần 960 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính là doanh thu từ hoạt động tự doanh ghi nhận hơn 674 tỷ đồng, tăng 36%. Doanh thu đến từ các nghiệp vụ như môi giới, các khoản phải thu và cho vay, bảo lãnh phát hành... ghi nhận 285 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, Công ty thu về hơn 715 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 576 tỷ đồng, tăng tương ứng 76,4%.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007 lấy tên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom.

Cổ phiếu của Công ty với mã niêm yết là VIX chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 29 tháng 12 năm 2009 theo Quyết định số 1036/QĐ-SGDHN ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đến ngày 20/10/2020, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX. Một năm sau, ngày 08/01/2021 cổ phiếu của CTCP Chứng khoán VIX (mã CK: VIX) đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

LÊ TRÍ