#

MB chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho Viettel và SCIC thu về 730 tỷ đồng

Lê Trí

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB) vừa ban hành nghị quyết thông qua việc triển khai chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phần Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel Group) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trong đó, Viettel Group được MB chào bán 43 triệu cổ phiếu và SCIC là 30 triệu cổ phiếu.

mb-ban-1706575259.jpg

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của MB sẽ tăng thêm 730 tỷ đồng, từ mức 52.141 tỷ đồng lên 52.871 tỷ đồng.

Theo đó, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên được căn cứ vào quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và các quy định pháp luật liên quan.

Theo Nghị quyết, mức giá chào bán cho Viettel Group và SCIC là 15.959 đồng/cổ phiếu. Đây là giá trị sổ sách trên 1 cổ phiếu theo báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ cho kỳ tám tháng kết thúc ngày 31/08/2023 được soát xét bởi Công ty TNHH KPMG.

Thời gian chào bán dự kiến là từ quý I năm 2024, trong đó triển khai thủ tục đăng ký chào bán và báo cáo các Cơ quan quản lý Nhà nước (CQQLNN) để triển khai đợt chào bán cho hai Nhà đầu tư nêu trên bắt đầu từ tháng 1/2024.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của MB sẽ tăng thêm 730 tỷ đồng, từ mức 52.141 tỷ đồng lên 52.871 tỷ đồng. Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được ngân hàng sử dụng để bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực và bổ sung vốn kinh doanh trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Được biết, Viettel Group và SCIC hiện đang là hai cổ đông lớn nhất của MB với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 14,137 % và 9,425% vốn điều lệ. Dự kiến sau khi phát hành riêng lẻ thành công, tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông này tại MB sẽ tăng lên 14,756% và 9,862%.

THỊNH HUY