Trần Dương

Lợi nhuận tăng mạnh vượt 74%, May Nam Định (NJC) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%

Lê Trí

Ngày 25/9 tới đây CTCP May Nam Định (mã chứng khoán NJC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 3.000 đồng. Thời gian thanh toán 25/10/2023.

Theo đó, với 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Nam Định sẽ chi khoảng 9 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

m-nd-1694482107.jpg

Năm 2022 May Nam Định đạt hơn 562 tỷ đồng doanh thu, tăng 64,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng 74% lên gần 21 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, năm 2022 May Nam Định đạt hơn 562 tỷ đồng doanh thu, tăng 64,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 74% lên gần 21 tỷ đồng. EPS đạt 6.972 đồng.

Năm 2022 May Nam Định đặt mục tiêu đạt gần 333 tỷ đồng doanh thu và 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, công ty đã vượt 64% kế hoạch doanh thu và vượt 75% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Nhờ kết quả tăng trưởng vượt trội, may Nam Định cũng dành 9 tỷ đồng chia cổ tức, gấp đôi kế hoạch đặt ra là 4,5 tỷ đồng với tỷ lệ 15%.

loi-nhuan-1694482300.png  

Không chỉ lãi lớn, chia cổ tức tỷ lệ cao, người lao động công ty cũng đang được nhận mức lương bình quân 10 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 28% so với năm 2021.

AN NHIÊN