Trần Dương

Dệt may Thành Công (TCM) chuẩn bị phát hành hơn 10,65 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 13%

Lê Trí

Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoán TCM – sàn HOSE) mới thông báo Quyết định HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2022 để tăng vốn điều lệ.

tcm-cp-1693362094.jpg  

Theo đó, TCM dự kiến phát hành hơn 10,65 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 13% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 106,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển trên BCTC riêng tại thời điểm ngày 31/12/2022 là 339,3 tỷ đồng. Vốn điều lệ của TCM sau phát hành dự kiến sẽ tăng lên hơn 927 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT Công ty cũng phê duyệt Quyết định số 17B năm 2023 về việc gia hạn khoản vay 300.000 USD của TC Commerce nhận từ cổ đông E-Land Asia Holdings theo Hợp đồng vay ký ngày 05/10/2022. Thời hạn gia hạn khoản vay là 12 tháng với lãi suất gia hạn là 3,8%.

Theo báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, trong tháng 7, TCM ước doanh thu đạt trên 12,5 triệu USD, giảm 27% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu gồm 3 mảng chính, trong đó, sản phẩm may giữ vị trí chủ đạo, chiếm 76%; vải chiếm 16% và sợi chiếm 6%.

Theo đó, lãi sau thuế doanh nghiệp đạt hơn 792.000 USD, tăng mạnh so với mức 155.000 USD trong tháng 6, nhưng vẫn thấp hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. TCM cho biết, trong tháng 7, tình hình kinh doanh khả quan hơn và bắt đầu có dấu hiệu phục hồi do thị trường Mỹ và EU khởi sắc trở lại, tốt hơn so với các tháng trước.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2023, TCM ghi nhận doanh thu đạt gần 79 triệu USD, lãi sau thuế đạt hơn 5,2 triệu USD, lần lượt giảm 27% và 22% so với cùng kỳ.

AN NHIÊN