#

Tập đoàn dệt may Việt Nam, Vinatex (VGT) dự kiến chi 300 tỷ đồng trả cổ tức sau 2 năm liên tiếp lãi hơn nghìn tỷ đồng

Lê Trí

Ngày 30/6 tới đây Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex – mã chứng khoán VGT) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 600 đồng. Thời gian thanh toán vào 25/8/2023.

vgc-cover-1687662076.jpg

Trong hai năm liên tiếp 2021 và 2022 Vinatext (VGT) lần lượt ghi nhận lãi sau thuế 1.287 tỷ đồng 1.083 tỷ đồng.

Như vậy với 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinatex sẽ chi 300 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trong hai năm liên tiếp 2021 và 2022 Vinatext (VGT) lần lượt ghi nhận lãi sau thuế 1.287 tỷ đồng 1.083 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần năm 2022 đạt 18.272 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2021. Tuy vậy chi phí tài chính tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế giảm sút 15,8% xuống còn 1.083 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 587 tỷ đồng.

vgc-lai-lt-1687662227.png  

Tính đến 31/12/2022 Vinatex còn 1.220 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 730 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 141 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu.

Bộ Công thương sở hữu hơn 267 triệu cổ phiếu VGT, sắp nhận về 160 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này của Vinatex.

CHÂU HUY