Trần Dương

Năm 2022, golf Long Thành lãi 27 tỷ đồng tăng 33,5% so với cùng kỳ

Lê Trí

Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh golf Long Thành vừa công bố thông tin về tình hình tài chính trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng, tăng mạnh 33,5%.

long-thanh-1686455996.jpg

Golf Long Thành công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng, tăng mạnh 33,5% so với cùng kỳ.

Cụ thể, năm 2022, công ty của doanh nhân Lê Văn Kiểm ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng, tăng mạnh 33,5% so với mức 20,3 tỷ đồng năm 2021.

Tính trung bình mỗi ngày năm 2022, doanh nghiệp kinh doanh sân golf này lãi 74,1 triệu đồng, còn năm trước ghi nhận mức 55,5 triệu đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 6.715,1 tỷ đồng, hầu như không đổi so với mức 6.688 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tính đến ngày 31/12/2022 là 2,06 lần tương ứng khoảng 13.833 tỷ đồng. Tương tự với hệ số là 1,82 lần tại cuối năm 2021, nợ phải trả ở mức 12.172,2 tỷ đồng.

Với những dữ liệu này có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận cuối năm 2022 là hơn 20.548,1 tỷ đồng, tăng 8,9% so với mức 18.860,2 tỷ đồng cuối năm 2021.

Với mức lãi khiêm tốn, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp chỉ ở mức 0,4% của cuối năm 2022 và 0,3% của năm 2021.

Trong năm 2022, doanh nghiệp này giữ nguyên tỷ lệ dư nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu ở mức 0,22 lần.

Theo dữ liệu từ HNX, hiện doanh nghiệp có 10 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng trị giá 500 tỷ đồng với lãi suất 10,5%/năm. Những lô trái phiếu này đều được phát hành vào cùng ngày 3/8/2020, kỳ hạn 3 năm.

Trước năm 2018, công ty này huy động vốn kinh doanh thông qua việc vay tại các ngân hàng như Vietcombank, OCB. Sau khi kênh huy động từ trái phiếu bị xiết lại, sang đến đầu năm nay, doanh nghiệp trở lại vay từ ngân hàng.

Theo thông tin từ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp, năm 2016 doanh nghiệp sử dụng tài sản bảo đảm là máy móc, công cụ phục vụ cho dịch vụ sân golf. Đến năm nay, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng tài sản đảm bảo là cổ phiếu tại các công ty thành viên như Công ty cổ phần Cam Lâm Solar, Công ty cổ phần Điện mặt trời KN Cam Lâm.

MINH TRÍ