Trần Dương

Liên tiếp phát hành 2 lô trái phiếu có giá trị lên đến 1.000 tỷ đồng, Đầu tư Nam Long của Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang, kinh doanh như thế nào?

Công ty CP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG) có kế hoạch phát hành lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với mức lãi suất là 12,94%/năm. Đây là lô trái phiếu thứ hai được phát hành chỉ sau 2 tháng.

Được biết, đây là đợt phát hành thứ 2, được đáo hạn vào năm 2029, mỗi trái phiếu có mệnh giá một tỷ đồng. Đồng thời, đây là đợt phát hành cuối cùng, theo thoả thuận giữa Nam Long và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng sản là cổ phiếu của Nam Long tại công ty con (Công ty Cổ phần Nam Long VCD, 1.850 tỷ đồng tương ứng với 51% giá trị thị trường) và công ty liên doanh (Công ty Cổ phần NNH Mizuki, 1.501 tỷ đồng tương ứng 50% giá trị thị trường).

Công ty CP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG) có kế hoạch phát hành lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/6/2022, Nam Long cũng đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm với lãi suất 9,35%/năm. Được biết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Trong đó, tài sản bảo đảm là cổ phiếu của công ty con (Công ty CP Nam Long VCD), công ty liên doanh (CTCP NNH Mizuki), và tài khoản ngân hàng của tổ chức phát hành (nếu có).

Nam Long là công ty bất động sản duy nhất phát hành trái phiếu trong gần hai tháng trở lại đây.

Theo phương án phát hành, việc mua lại trái phiếu trước hạn của Nam Long sẽ được thực hiện vào năm thứ ba, thứ năm hoặc thời điểm thỏa thuận với IFC.

Ngay sau khi thu tiền, Nam Long dự kiến giải ngân ngay vào giai đoạn hai dự án Waterpoint (Long An) bằng hình thức góp vốn vào công ty con Nam Long VCD. Nguồn vốn sẽ dùng cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình và đóng tiền sử dụng đất.

Giữa năm 2022, trong một cuộc trao đổi với truyền thông, Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị thừa nhận công ty không tránh khỏi khó khăn do việc siết chặt nguồn vốn vào bất động sản. Tuy nhiên, công ty đã chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó như hợp tác cùng những đối tác quốc tế có nguồn lực, năng lực phát triển đô thị lẫn tài chính…

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2022 doanh thu thuần của Nam Long đạt gần 882 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp về bán hàng của Nam Long đạt 207 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, chi phí bán hàng tăng vọt gấp 11,8 lần lên 107 tỷ đồng; chi phí quản lý cũng tăng 25% lên 160 tỷ đồng. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế giảm 83%, còn 50,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu tài chính kỳ này của Nam Long cũng lao dốc 92% về vỏn vẹn còn 29 tỷ đồng do thu nhập tài chính thấp hơn so với khoản lãi phi tiền mặt trị giá 362 tỷ đồng từ việc đánh giá lại việc hợp nhất Công ty cổ phần Southgate vào quý III/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Nam Long đạt doanh thu thuần 2.710 tỷ đồng, tăng 244% và lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỷ đồng, giảm 61%. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.526 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Nam Long chỉ mới thực hiện được lần lượt 37% và 18% kế hoạch.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Nam Long tăng thêm hơn 1.900 tỷ đồng lên 25.525 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho chiếm tới 16.175 tỷ đồng, tăng gần 4% so đầu kỳ, tương ứng chiếm 63% tổng tài sản. Danh mục tồn kho chủ yếu là các bất động sả dở dang, chiếm 16.142 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III, dư nợ tài chính của Nam Long đạt 4.595 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm và chiếm 18% trong tổng nguồn vốn. Nợ trái phiếu là 2.517 tỷ đồng, tăng 25%, đến từ 4 lô trái phiếu nhằm mục đích tài trợ và đầu tư cho các dự án. Trong đó, lô trái phiếu có dự nợ 450 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm sẽ đáo hạn vào ngày 17/6/2023.

LÊ TRÍ