#

Năm 2021, Nam Long ghi nhận lượng hàng tồn kho lớn lên đến 15.489 tỷ đồng, nợ phải trả ở mức 10.100 tỷ đồng

Admin

CTCP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2021. Theo đó, tổng tài sản tăng mạnh từ 13.642 tỷ đồng lên 23.717 tỷ đồng, tăng thêm hơn 10.000 tỷ đồng. Riêng hàng tồn kho tăng gấp 2,6 lần từ 6.069 tỷ đồng lên 15.489 tỷ đồng.

Cụ thể, tại dự án Izumi chiếm 7.170 tỷ đồng hàng tồn kho, dự án Southgate ghi nhận 3.629 tỷ đồng hàng tồn kho. Tổng tồn kho của hai dự án này lên tới 10.800 tỷ đồng, chiếm 45% tổng tài sản.

Nam Long ghi nhận lượng hàng tồn kho lớn lên đến 15.489 tỷ đồng, nợ phải trả ở mức 10.100 tỷ đồng.

Đặc biệt, nợ phải trả của Nam Long cũng tăng mạnh từ mức hơn 6.900 tỷ đồng lên đến hơn 10.100 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn từ 932 tỷ đồng lên 1.293 tỷ đồng, vay dài hạn từ 2.457 tỷ lên 3.608 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nam Long cũng ghi nhận 2.423 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, tăng thêm 326 tỷ so với đầu năm. Đây là các khoản ứng trước từ khách hàng có nhu cầu mua nhà nhưng chưa nhận bàn giao từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Về các khoản đầu tư trong năm 2021, Nam Long đã mua thêm 30% vốn góp của Portville Pte. Ltd trong Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai với giá 1.951 tỷ đồng. Theo đó, tỉ lệ sở hữu tại Đồng Nai Waterfrond tăng từ 35,1% lên 65,1%, trở thành công ty con.

Năm 2021, Nam Long ghi nhận lượng hàng tồn kho tăng mạnh.

Ngoài ra, từ ngày 30/9/2021, Công ty cổ phần Southgate cũng trở thành công ty con của Nam Long. Nguyên nhân là Nam Long nhận ủy quyền 15% biểu quyết trong Southgate tăng tỉ lệ biểu quyết từ 50% lên 65%.

Về tình hình kinh doanh, riêng quý IV doanh thu thuần đạt 4.418 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Phía Nam Long cho biết, doanh thu tăng cao chủ yếu được đóng góp từ doanh thu bán căn hộ. Sau khi trừ chi phí, Nam Long báo lãi sau thuế gần 769 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2021, Nam Long đạt 5.205 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

AN NHIÊN