Trần Dương

Kho Vận Tân Cảng (TCW) sắp chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 22%

CTCP Kho Vận Tân Cảng (UPCoM: TCW) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 22%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/05/2024.

Theo đó, với gần 20 triệu cp đang lưu hành và tỷ lệ thực hiện là 22%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 2,200 đồng, ước tính Doanh nghiệp cần chi gần 44 tỷ đồng để hoàn tất chi trả đợt cổ tức này. Thời gian thực hiện dự kiến 29/05/2024.

tcw-ct-1715909860.jpg

Lên sàn UPCoM từ năm 2017 đến nay, TCW vẫn trả cổ tức cho cổ đông đều đặn bằng tiền với tỷ lệ dao động từ 18-26%.

Tính tới cuối tháng 3/2024, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đang là cổ đông lớn nhất (công ty mẹ) của TCW sở hữu gần 11.8 triệu cp, tỷ lệ 59.01%. Qua đó, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn dự kiến nhận gần 26 tỷ đồng trong đợt chi trả cổ tức lần này.

Lên sàn UPCoM từ năm 2017 đến nay, TCW vẫn trả cổ tức cho cổ đông đều đặn bằng tiền với tỷ lệ dao động từ 18-26%. Năm 2023 là năm thứ 2 Doanh nghiệp duy trì tỷ lệ 22%.

Quý I/2024, TCW ghi nhận doanh thu thuần 251 tỷ đồng và lãi ròng hơn 29 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 13% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, TCW lên kế hoạch tổng doanh thu gần 953 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 98 tỷ đồng, gần như không biến động nhiều so với thực hiện 2023. So với kế hoạch, Kho Vận Tân Cảng thực hiện được lần lượt  27% và 31% sau 3 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 31/03/2024, tổng tài sản TCW đạt hơn 588 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 42 tỷ đồng, giảm 72%; đầu tư tài chính ngắn hạn 142 tỷ đồng, tăng 5%.

Bên kia bảng cân đối, TCW còn hơn 202 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 20% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn và dài hạn hơn 25 tỷ đồng, giảm 19% và chiếm 13% tổng nợ của doanh nghiệp.

THỊNH HUY