Trần Dương

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) dự kiến chào bán 130 triệu cổ phiếu để thu về 1.300 tỷ đồng nhằm trả nợ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch HĐQT, vừa công bố thông tin phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng số tiền huy động được nhằm mục đích trả nợ.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Đối tượng tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 người. Thời gian thực hiện sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

dn-duc-1695778639.jpg

Trong báo cáo tài chính tổng hợp bán niên 2023, đã soát xét của Hoàng Anh Gia Lai kiểm toán nhấn mạnh đến khoản lỗ thuần gần 101 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng. Công ty của ông Đức sẽ dùng 323 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/6/2012 (mã HAG2012.300); cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank cho công ty con là Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.

Chốt phiên giao dịch 26/9, cổ phiếu HAG có giá 7.510 đồng/cp. Như vậy, số cổ phiếu sắp phát hành cao hơn thị giá hiện nay là 33%.

Về tình hình hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm, Công ty của Bầu Đức có doanh thu thuần đạt 660 tỷ đồng.

Trong đó, bán chuối vẫn mang lại doanh thu lớn cho Hoàng Anh Gia Lai khi đạt 338 tỷ đồng, với sản lượng 30.900 tấn. Ở mảng chăn nuôi heo, doanh nghiệp xuất 32.584 con, mang về 182 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp có nguồn thu từ phụ trợ đạt 140 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính tổng hợp bán niên 2023 đã soát xét, kiểm toán nhấn mạnh đến khoản lỗ thuần gần 101 tỷ đồng (lợi nhuận chưa soát xét là hơn âm 84 tỷ đồng) cho kỳ kế toán 6 tháng, kết thúc ngày 30/6.

Đáng chú ý, khoản lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai là 3.641 tỷ đồng và nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn 962 tỷ đồng.

AN NHIÊN