#

Hoàng Anh Gia Lai bán 75 triệu cổ phiếu HNG, thu về hơn 800 tỷ đồng để cơ cấu nợ ngân hàng

Admin

Đây là khởi đầu cho lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty đến mức không còn nắm quyền chi phối.

Công ty của Bầu Đức chỉ còn sở hữu 330 triệu cổ phiếu sau giao dịch

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố đã bán xong 75 triệu cổ phiếu của HAGL Agrico (mã HNG). Giao dịch này được thực hiện theo phương thức thoả thuận từ ngày 5/2 đến ngày 2/3. Sau giao dịch, HAGL giảm sở hữu về còn 330,2 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng với tỷ lệ nắm giữ là 29,78% vốn.

Hiện HAGL vẫn là cổ đông lớn nhất tại HAGL Agrico, theo sau là Thaco với tỷ lệ sở hữu 27,63%.

Trước khi thông tin Thaco thâu tóm HAGL Agrico được công bố, cổ phiếu này tăng nhanh từ vùng 14.000 đồng lên 17.500 đồng. Trong thời gian ngày 5/2 đến 2/3 đều xuất hiện các giao dịch thoả thuận với số lượng lớn tại các mức giá dao động trong khoảng 10.800-11.650 đồng/cổ phần. Ước tính HAGL có thể thu về trên 810 tỷ đồng từ việc thoái vốn này.

Vào cuối tháng 12/2020, Hoàng Anh Gia Lai cũng bán 47,5 triệu cổ phiếu HNG với phương thức và mục đích tương tự. Đây là khởi đầu cho lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty đến mức không còn nắm quyền chi phối.

Hoàng Anh Gia Lai dự kiến dùng hơn 800 tỷ đồng thu được từ thương vụ thoái 75 triệu cổ phiếu của HAGL Agrico để cơ cấu nợ ngân hàng.

Kim Điền