Trần Dương

FLC triệu tập họp miễn nhiệm ông Trịnh Văn Quyết, bà Hương Trần Kiều Dung

Bên cạnh nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chính thức với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung, FLC cũng đề xuất bầu bổ sung 2 thành viên mới.

Theo thông báo của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC), ngày 10/6 tới đây, doanh nghiệp này sẽ triệu tập phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm thông qua một số nội dung quan trọng về nhân sự "thượng tầng" ở FLC, trong đó có việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

FLC đang trải qua đợt biến động rất mạnh về

Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) FLC cho hay, ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung không còn đủ điều kiện giữ chức vụ thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 nhân vật này.

HĐQT FLC trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ năm 2021 - 2026.

Cụ thể, HĐQT FLC đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Trịnh Văn Quyết từ ngày 29/3/2022 và miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 8/4/2022.

Đồng thời, HĐQT FLC cũng đề xuất bầu bổ sung 2 thành viên, trong đó có một thành viên HĐQT độc lập.

Ngoài nội dung trên, HĐQT FLC còn dự trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Chí Cương, bà Phan Thị Bích Phượng và ông Nguyễn Đăng Vụ bị miễn nhiệm.

Mai Chi