#

Dự án phát triển đô thị Cần Thơ được điều chỉnh tổng mức đầu tư thêm 79,75 triệu USD lên 402,25 triệu USD.

Admin

Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được gia hạn thời gian thực hiện đến 30-6-2024; tăng thêm 79,75 triệu USD vốn đầu tư, tương đương 1.818 tỷ đồng.

Dự án gồm ba hợp phần: Kiểm soát ngập lụt và vệ sinh môi trường; phát triển hành lang đô thị; tăng cường quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị do WB tài trợ.

Theo quyết định, thời gian thực hiện dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị sẽ được gia hạn đến ngày 30-6-2024.

Dự án cũng cắt giảm và điều chỉnh một số hạng mục đầu tư như không đầu tư hạng mục công viên và đường sau kè sông Cần Thơ; giảm quy mô đầu tư hệ thống kênh rạch nội ô và cắt giảm 2 hạng mục hồ điều hòa; cắt bỏ hạng mục hồ điều hòa.

Dự án cũng bổ sung các hạng mục mới gồm xây dựng 2 trạm bơm mới tại trung tâm quận Ninh Kiều; nâng cấp mặt đường Cách mạng Tháng Tám (Quốc lộ 91); xây dựng lan can kè sông Cần Thơ đoạn từ nhà khách số 2 đến cầu Ninh Kiều; xây dựng các hạng mục còn thiếu tại Hồ Bún Xáng thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - tiểu dự án TP Cần Thơ.

Ngoài ra, dự án cũng được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư thêm 79,75 triệu USD lên 402,25 triệu USD.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 06/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP Cần Thơ được yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật về hồ sơ dự án, các nội dung giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị nhằm phát triển đô thị bền vững, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho Cần Thơ, hỗ trợ Cần Thơ trở thành trung tâm và động lực phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long; giảm sự tổn thương do ngập lụt tại trung tâm TP Cần Thơ và cải thiện hệ thống giao thông kết nối giữa các khu vực nội vùng và liên vùng.

Sau khi hoàn thành, kết quả dự án mang lại là kiểm soát được ngập lụt cho khu vực đô thị lõi; cải thiện chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ cơ sở hạ tầng; tăng cường bảo vệ và cải thiện vệ sinh môi trường khu vực quận Ninh Kiều; cải thiện cơ sở hạ tầng cơ bản và cung cấp dịch vụ công cộng, nâng cao năng lực thoát nước và thu gom nước thải tại quận Ninh Kiều; tăng cường quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu...

Theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 6/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tổng mức đầu tư của dự án là 322,50 triệu USD. Trong đó vốn vay WB là 250,36 triệu USD; vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức hợp tác kinh tế Thụy Sỹ (SECO) tài trợ ủy thác qua WB là 10 triệu USD; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam tương đương 62,14 triệu USD.

K.Điền