#

Đối mặt với khó khăn, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 8% thấp hơn năm 2021

Admin

Năm 2022 trong bối cảnh kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, TP.HCM đặt chỉ tiêu tăng trưởng chỉ 8% thấp nhất kể từ năm 2001 (trừ cuộc khủng hoảng toàn cầu 2008 và đại dịch Covid).

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Mục tiêu nói trên được Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên đưa ra tại hội nghị tổng kết kinh tế - xã hội năm nay và định hướng năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, sáng 30/11.

Theo ông Nên, dù tình hình thế giới khó khăn, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm nay của thành phố dự báo tăng trên 9%. Kết quả này vượt kế hoạch từ đầu năm là 6-6,5%. Tuy nhiên, dự báo sắp tới đối diện rất nhiều khó khăn nên thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng năm tới là 7,5-8%. Mức tăng trưởng này bằng trung bình các năm trước, nhưng thấp hơn năm 2022.

Cũng theo ông Nên, TP.HCM có kết quả nhiều lĩnh vực rất thấp, nhất là giải ngân vốn đầu tư công và quy hoạch. Tính đến 25/11, tiến độ giải ngân của thành phố mới đạt 34% và dự kiến lên 77% khi hết năm.

Mục tiêu tăng trưởng năm 2023 của TP HCM được đưa ra trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu được dự báo chậm lại từ mức 6% của năm ngoái xuống 3,2% năm 2022 và 2,7% năm tới. Đây là mức thấp nhất từ 2001 (trừ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và đại dịch Covid-19). Khoảng 1/3 nền kinh tế thế giới đối mặt hai quý tăng trưởng âm liên tiếp và lạm phát toàn cầu tăng.

AN NHIÊN