#

DIG và LIDECO sắp giao dịch số lượng lớn cổ phiếu

Admin

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG) và CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (LIDECO, mã chứng khoán NTL) sẽ thực hiện giao dịch số lượng lớn cổ phiếu.

Ông Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Tổng Giám đốc CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm, đăng ký bán toàn bộ 1.033.824 cổ phiếu đang sở hữu (chiếm tỷ lệ 1,7%) từ ngày 20/12/2021-18/1/2022.

Bà Nguyễn Thị Thúy Trinh, Trưởng phòng kinh doanh đã bán 339.300 cổ phiếu NTL từ ngày 15/11-14/12/2021. Sau giao dịch, bà Nguyễn Thị Thúy Trinh giảm lượng sở hữu xuống 251.036 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 0,41%).

Khu đô thị Lideco

Chốt phiên giao dịch ngày 15/12, giá cổ phiếu DIG đóng cửa ở mức 81.500 đồng/cổ phiếu, tăng 4,62% so với ngày hôm trước.

Với Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng, bà Hà Thị Thanh Châu, em dâu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn đăng ký mua 500.000 cổ phiếu từ ngày 21/12/2021-19/1/2022. Trước giao dịch, bà Châu sở hữu 8.233 cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/12, giá cổ phiếu NTL đóng cửa ở mức 43.000 đồng/cổ phiếu, tăng 0,47% so với ngày hôm trước.

H.Anh