#

ĐHCĐ OCB: dự kiến lợi nhuận trước thuế 6.000 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 50% đạt trên 20.500 tỷ đồng

Admin

Sáng ngày 28/4/2023 tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP Phương Đông- OCB, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nhằm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tham dự trực tiếp đại hội có 170 cổ đông đại diện cho 81,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch OCB trình bày định hướng phát triển tại đại hội.

Tại đại hội, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT cho biết, trong năm 2022, thị trường tài chính trong nước và thế giới đứng trước nhiều biến số khó lường đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Dù gặp nhiều thách thức nhưng điểm tích cực trong bức tranh kinh doanh của OCB là các hoạt động cốt lõi vẫn duy trì tăng trưởng hai chữ số.

Theo đó, tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 18,5%, cao hơn trung bình ngành, thu nhập lãi thuần của OCB duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong năm 2022, tăng hơn 21% so với năm trước và đạt hơn 6.900 tỷ đồng. Thu nhập từ mảng dịch vụ cũng tăng hơn 29% mang về hơn 1.000 tỷ đồng.

Các mảng thu từ phí khác của ngân hàng cũng ghi nhận tăng trưởng cao. Cụ thể, thu thuần phí của thẻ tăng 138% so với cùng kỳ, doanh số giao dịch thẻ tăng trưởng 83% so với năm 2021. Thu nhập từ quản lý tài sản cũng tăng trưởng 55% từ 94 tỷ đồng trong năm 2021 lên 145 tỷ đồng năm 2022.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của OCB đạt gần 194.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021. Dư nợ tín dụng thị trường 1 chiếm 63% trong cơ cấu tổng tài sản của OCB, tăng mạnh từ mức 56% năm 2021. Trong khi đó tỷ trọng đầu tư trái phiếu và tài sản có khác đều giảm mạnh so với cùng kỳ. Phần lớn danh mục tín dụng của OCB là cho vay khách hàng, chiếm tỷ trọng 97,6%, trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ khoảng 2,4%.

Tỷ trọng cho vay bán lẻ đã ghi nhận sự thay đổi đáng kể từ 36% năm 2020 lên 40% trong năm 2022.

Ngân hàng cũng thực hiện đẩy mạnh phát triển khách hàng mới qua kênh ngân hàng số OMNI, gần 80% khách hàng mới của ngân hàng có được qua kênh số. Tính đến cuối năm 2022, số lượng người dùng OCB OMNI tới gần 2 triệu khách hàng, tăng 63% so với năm 2021 và gấp 3,3 lần so với đầu năm 2020.

Ngân hàng luôn duy trì lượng tài sản thanh khoản cao (19,77% so với mức yêu cầu 10% của NHNN), để đảm bảo các yêu cầu về thanh khoản ngay lập tức.

Về định hướng kinh doanh năm 2023, OCB đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Dự kiến tổng tài sản đến cuối năm sẽ tăng 25% lên 242.152 tỷ đồng. Tổng huy động thị trường 1 tăng 26% lên 173.087 tỷ đồng; Dư nợ thị trường 1 tăng khoảng 20% lên 147.330 tỷ đồng.

Hiện tại, OCB có 7.037 tỷ đồng lợi nhuận để lại, trong đó 2.943 tỷ là lợi nhuận để lại năm 2022 và 4.094 tỷ đồng lợi nhuận để lại của các năm trước. Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, OCB đề xuất sử dụng lợi nhuận để lại và các nguồn khác thuộc vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, ngân hàng muốn phát hành gần 685 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 50%. Nếu thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng. Thời gian phát hành cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Với số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng 6.176 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay; 672 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất. Sau khi tăng vốn điều lệ, Aozora Bank, Ltd. vẫn là cổ đông nắm giữ 15% vốn.

Ngoài ra hiện tại HĐQT OCB đang khuyết 1 thành viên. Để phù hợp quy mô và nhu cầu về quản trị, HĐQT trình cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 từ 8 lên 9 thành viên.

Do đó, HĐQT sẽ bầu nhân sự bổ sung với 2 ứng viên là ông Kato Shin và ông Nguyễn Đình Tùng. Cả hai nhân sự này đã được ngân hàng nhà nước chấp thuận.

Tại đại hội, HĐQT OCB cũng đã trình cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng về tòa nhà The Hallmark, lô 1-13, khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

LÊ TRÍ