Trần Dương

Đầu tư I.P.A (IPA) huy động thành công 317 tỷ đồng trái phiếu “4 không” để trả nợ

Ngày 5/6, Đầu tư I.P.A vừa phát hành thành công huy động 317 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429001, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 5/6/2029. Được biết, trước đó, Đầu tư I.P.A thông qua kế hoạch phát hành tối đa 3.170 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tối đa 317 tỷ đồng.

Cụ thể, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp (4 không); kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.

ipa-dautu-1717723737.jpg

Ngày 5/6, Đầu tư I.P.A vừa phát hành thành công huy động 317 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429001, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 5/6/2029.

Mục đích phát hành, Công ty sẽ dùng toàn bộ số tiền huy động để cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác, thời gian sử dụng vốn dự kiến quý II/2024. Trong đó, sẽ dùng 309 tỷ đồng trả nợ vay cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, khoản nợ vay ký ngày 4/7/2023; và 8 tỷ đồng trả nợ vay cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, khoản nợ vay ký ngày 17/11/2023.

Được biết, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 9,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 411 tỷ đồng, về 3.981,5 tỷ đồng và bằng 95,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.187,2 tỷ đồng).

Một điểm đáng lưu ý, Đầu tư I.P.A vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 20/6 tại Hà Nội.

Trong năm 2024, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng, tăng 211,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 425 tỷ đồng, tăng 23,7% so với thực hiện trong năm 2023.

Về định hướng kinh doanh, Đầu tư I.P.A sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái để thực hiện hoá các mục tiêu dài hạn trên các trụ cột gồm IPAM Life, các công ty hướng tới bảo vệ môi trường và nếp sống an lành thuần Việt; IPA SMEs, bao gồm các Công ty chuyên cung cấp dịch vụ bao gồm giải pháp công nghệ thông tin, hạ tầng sản xuất và tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp SMEs; IPA Financial, các Công ty con, Công ty liên kết trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, chứng khoán, quản lý quỹ và quản lý tài sản.

IPA Green Investment, Đầu tư hạ tầng và năng lượng tái tạo; IPA Private Equity, danh mục các Công ty có vốn góp của Đầu tư I.P.A trải dài trên nhiều lĩnh vực như công ty khởi nghiệp, F&B, dịch vụ du lịch, dịch vụ hạ tầng, Fintech, Dược phẩm – Y tế …

Về phương án phân phối lợi nhuận, Đầu tư I.P.A trình cổ đông không trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Về nhân sự, Đầu tư I.P.A trình cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT là bà Vũ Nam Hương do có đơn từ nhiệm và dự kiến bầu bổ sung một thành viên mới cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo tìm hiểu, bà Hương tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hương có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và tín dụng. Trong đó, bà Hương giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư IPA kể từ ngày 31/05/2017 tới khi nộp đơn từ nhiệm ngày 16/5/2024.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) vừa công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự đối với bà Vũ Nam Hương, sinh năm 1983 giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp từ ngày 20/03/2024.

CHÂU HUY