Trần Dương

UBCKNN phạt công ty họ Đất Xanh (DXG) do liên quan đến trái phiếu

Ngày 2/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam số tiền 85 triệu đồng về hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp đã không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022 và 6 tháng năm 2023.

dxg-phat-1714699956.jpg

Vào tháng 1/2024, Đất Xanh Miền Nam chậm thanh toán lãi lần thứ 12 cho lô trái phiếu MNRCH2123001, với tổng số tiền là khoảng 19 tỷ đồng và gốc là 150 tỷ đồng.

Trước đó, thời điểm tháng 1/2024, Đất Xanh Miền Nam chậm thanh toán lãi lần thứ 12 cho lô trái phiếu MNRCH2123001, với tổng số tiền là khoảng 19 tỷ đồng và gốc là 150 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành vào ngày 31/12/2021 và đáo hạn vào ngày 31/12/2023, chu kỳ trả lãi là 1 tháng 1 lần.

Đất Xanh Miền Nam là công ty liên kết của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và môi giới bất động sản.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, DXG đang nắm giữ 49% cổ phần với giá trị ghi sổ 37,4 tỷ đồng, giảm 111,3 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong một diễn biến có liên quan, quý IV/2023, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 5 tỷ đồng, mặc dù đã cải thiện so với lỗ 395 tỷ đồng cùng kỳ, nhưng vẫn là mức thấp nhất trong lịch sử của DXG.

Tổng tài sản của DXG tại 31/12/2023 ở mức 28.795 tỷ đồng, giảm 1.526 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng giảm hơn 726 tỷ còn 373 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 364 tỷ đồng, tăng thêm 11 tỷ đồng.

Ngược lại, tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ phải trả của Đất Xanh là 14.600 tỷ đồng, giảm 10% so với cuối năm trước. Trong đó, 11.600 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, gần 3.000 tỷ đồng là nợ dài hạn.

Tại ngày 31/12/2023, DXG có tổng cộng 84 công ty con, giảm một đơn vị so với năm 2022. Trong số này, DXG đang tiến hành thủ tục giải thể đối với 8 công ty con hoạt động trong lĩnh vực BĐS. Đặc biệt, DXG cắt giảm thêm 1.305 nhân viên trong năm 2023, từ 3.773 cuối năm 2022 xuống còn 2.468 cuối năm 2023.

THỊNH HUY