#

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 2 lần mua lại lô trái phiếu có giá trị 640 tỷ đồng trong tháng 6

Lê Trí

Trong tháng 6, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã có tổng cộng 2 lần mua lại trước hạn trái phiếu với tổng giá trị 640 tỷ đồng đối với lô trái phiếu CIIBOND2020-04, được phát hành ngày 28/07/2020.

cii-cover-1689012748.png

Trong tháng 6, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã có tổng cộng 2 lần mua lại trước hạn trái phiếu với tổng giá trị 640 tỷ đồng.

Ngày 06/07, CII có báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, CII đã mua lại 421 tỷ đồng trong số 581 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã CIIBOND2020-04 trong hai ngày 29-30/06/2023. Qua đó, giá trị trái phiếu còn lại giảm xuống còn 160 tỷ đồng. Trước đó, ngày 16/06, Công ty cũng mua lại trước hạn 219 tỷ đồng của lô trái phiếu trên.

Lô trái phiếu CIIBOND2020-04 có giá trị 800 tỷ đồng, được phát hành ngày 28/07/2020, có kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn ngày 28/07/2023, do CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS) làm tổ chức lưu ký, với lãi suất 11%/năm.

Nói thêm về tình hình nợ trái phiếu của CII, tại ngày 31/03/2023, dư nợ trái phiếu của CII gần 2.8 ngàn tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu đến hạn trả trong vòng 12 tháng tới là 800 tỷ đồng.

Ở diễn biến liên quan khác, ngày 04/7, HĐQT CII thông qua bảo lãnh khoản vay trị giá 686 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Đồng thời, Công ty cũng thực hiện bảo lãnh khoản vay trị giá 714 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VPBank. Đây đều là các đơn vị thành viên của CII.

CHÂU HUY