Trần Dương

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) chuyển phần vốn góp dự án hơn 1.700 tỷ đồng tại Quảng Ngãi cho công ty con

Lê Trí

Sau khi nâng sở hữu lên quá bán tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HOSE), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII – sàn HOSE) muốn chuyển nhượng phần góp vốn đầu tư dự án cho công ty con là TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

cii-nbb-1711073425.jpg

CII chuyển phần vốn góp dự án hơn 1.700 tỷ đồng tại Quảng Ngãi cho TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

Theo đó, Năm Bảy Bảy vừa thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm nhận chuyển nhượng hợp đồng hợp tác đầu tư từ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM theo hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 16/10/2020.

Được biết, ngày 16/10/2020, CII đã ký hợp đồng hợp tác với Năm Bảy Bảy về việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi. Trong đó, CII được phân chia lợi nhuận với tỷ lệ 13%/năm tính trên số tiền thực tế góp vào dự án.

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân Cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi có diện tích 102,7 ha, tổng vốn đầu tư 1.752 tỷ đồng.

Về sở hữu, tại thời điểm 31/12/2023, CII đang sở hữu trực tiếp 37,52% vốn điều lệ và hạch toán là đầu tư vào công ty liên kết tại Năm Bảy Bảy; sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

Một diễn biến đáng lưu ý, trước đó, ngày 4/3, CII thông qua việc nâng sở hữu lên tối đa 79,8% vốn tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

CII cho biết trên cơ sở đánh giá các cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào Công ty Năm Bảy Bảy, Công ty quyết định nâng sở hữu lên tối đa 79,8% vốn tại Công ty Năm Bảy Bảy.

Được biết, theo Luật Đất Đai 2024 (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024, đối với doanh nghiệp có sở hữu đất ở và đất khác thì cơ hội cho nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại sẽ được thuận lợi hơn.

Trong đó, hai dự án Năm Bảy Bảy 2 và Năm Bảy Bảy 3 của Công ty Năm Bảy Bảy đang có một phần đất ở và đất khác nên có nhiều cơ hội để có được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đất Đai 2024.

Ngoài ra, dự án De Lagi của Công ty Năm Bảy Bảy cũng đã được Uỷ ban Nhân dân thị xã La Gi phê duyệt quy hoạch 1/500 theo Quyết định số 79/QĐ-UBND vào ngày 6/2/2024.

THỊNH HUY