Trần Dương

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) tiếp tục mua lại 110 tỷ đồng trái phiếu

Admin

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) vừa thông báo kế hoạch mua lại nốt số lượng còn lưu hành của lô trái phiếu mã PSHH2224001.

PSH tiếp tục mua 110 tỷ đồng của lô trái phiếu PSHH2224001.

Cụ thể, PSH tiếp tục mua 110 tỷ đồng của lô trái phiếu PSHH2224001, theo phương thức thông báo và thỏa thuận trực tiếp với trái chủ.

Lô trái phiếu của PSH có khối lượng 200,000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, phát hành vào ngày 01/03/2022. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 01/03/2024, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sảm đảm bảo.

Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là 11%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần. Số vốn huy động được sử dụng để tăng quy mô vốn thực hiện dự án tổng kho dầu khí Soài Rạp tại tỉnh Tiền Giang.

Thời gian dự kiến tổ chức mua lại từ 1/3 - 3/7. Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán SmartInvest (UPCoM: AAS). Số trái phiếu sau khi mua lại sẽ được hủy bỏ, không phát hành lại hoặc bán lại.

Trước đó, từ 2/12/2022 - 7/2/2023, PSH đã mua lại trước hạn tổng cộng 90 tỷ đồng trên tổng số 200 tỷ đồng theo mệnh giá đối với lô trái phiếu này.

Đến thời điểm hiện tại, PSH còn 2 lô trái phiếu đang lưu hành là PSHH2224002 và PSHH2224003, với tổng giá trị huy động là 800 tỷ. Cả 2 lô đều có kỳ hạn 2 năm, trả lãi 3 tháng/lần, trong đó PSHH2224002 sẽ đáo hạn ngày 4/4/2024, lãi suất 11,5% năm; PSHH2224003 đáo hạn ngày 7/6/2024, lãi suất 10%/năm.

CHÂU HUY