#

Cục Thuế TPHCM: Nội dung khiếu nại của Công ty thế kỷ 21 là sai toàn bộ, Cục Thuế không công nhận nội dung khiếu nại

Admin

Số tiền thuê đất mà Công ty Thế Kỷ 21 phải nộp là hơn 511,9 tỷ đồng và tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 4.664 tỷ đồng đối với khu đất 30,1 ha (phường An Phú, TP Thủ Đức).

Một góc khu đất hơn 30,1 ha thuộc dự án Lakeview City, phường An Phú, quận 2 của Công ty Cổ phần Thế kỷ 21

Mới đây, Cục Thuế TPHCM có Quyết định số 22/QĐ-CT-KN về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Thế kỷ 21 (UpCOM: C21).

Quyết định này nêu rõ, Công ty Thế Kỷ 21 không đồng ý với số tiền thuê đất phải nộp là hơn 511,9 tỷ đồng tại Thông báo nộp tiền thuê đất số 268/TB-CTTPHCM ngày 8/1/2021 và số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 4.664 tỷ đồng tại Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 269/TB-CTTPHCM ngày 8/1/2021 của Cục Thuế TPHCM.

Công ty Thế Kỷ 21 đồng thời khiếu nại Quyết định số 4777/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND TPHCM về việc phê duyệt phương án giá đất đối với khu đất 30,106 ha thuộc dự án khu dân cư và du lịch-văn hóa-giải trí (dự án Lakeview City), phường An Phú, quận 2 (TP Thủ Đức) để Công ty Thế Kỷ 21 thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Cục Thuế TPHCM cho biết, kết quả xác minh là ngày 12/4/2004, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UB về thu hồi và tạm giao đất cho Công ty Thế Kỷ 21 để tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng tại phường Bình Khánh, Bình Trưng Tây, quận 2. Ngày 31/5/2010, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về giao đất cho Công ty Thế Kỷ 21 để đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư tại phường Bình Khánh, quận 2. Đến ngày 16/12/2020, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 4624/QĐ-UBND về chấm dứt việc giao khu đất hơn 30,2 ha tại phường Bình Khánh, quận 2 cho Công ty Thế Kỷ 21 tại Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố.

Ngày 24/3/2016, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND về duyệt phương án giá đất theo thị trường đối với khu đất hơn 30,2 ha tại phường Bình Khánh, quận 2 và khu đất 30.106 ha Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2 để giải quyết hoán đổi cho Công ty Thế Kỷ 21. Trong đó, xác định nghĩa vụ tài chính công ty phải thực hiện sau khi hoán đổi là hơn 52,68 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định nêu trên, ngày 28/3/2016, Cục Thuế phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất số 3343/TB-CT với số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 52,68 tỷ đồng. Ngày 1/4/2016, công ty đã nộp đủ số tiền nêu trên. Đến ngày 28/12/2018, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 6002/QĐ-UBND về thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1392/QĐ-UBND. Thực hiện Quyết định này, ngày 13/3/2019, Cục Thuế phát hành Văn bản số 2154/CT-KTTĐ về thu hồi, hủy bỏ thông báo nộp tiền sử dụng đất số 3343/TB-CT để thực hiện hoàn trả cho công ty theo quy định.

Ngày 18/4/2017, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND về chấp hành cho Công ty Thế Kỷ 21 sử dụng đất tại phường An Phú, quận 2 để đầu tư dự án khu dân cư và du lịch-văn hóa-giải trí, thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc. Ngày 27/12/2017, UBND TPHCM ra Công văn số 8053/UBND-ĐT gửi Cục Thuế về việc xử lý tạm nộp tiền sử dụng đất, trong đó có dự án Lakeview City, phường An Phú, quận 2, tạm nộp 80 tỷ đồng.

Ngày 29/12/2017, Cục Thuế ra thông báo tạm nộp tiền sử dụng đất số 18938/TB-CT với số tiền sử dụng đất phải nộp là 80 tỷ đồng. Cùng ngày, Công ty Thế kỷ 21 đã thực hiện nộp đủ số tiền nêu trên.

Ngày 29/12/2020, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 4777/QĐ-UBND về phê duyệt phương án giá đất đối với khu hơn 30,1 ha thuộc dự án khu dân cư và du lịch-văn hóa-giải trí, thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2 để Công ty Thế Kỷ 21 thực hiện nghĩa vụ tài chính. Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND và Quyết định số 4777/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, phiếu chuyển thông tin số 113/PC-STNMT-QLĐ ngày 6/1/2021 để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 8/1/2021, Cục Thuế đã ra thông báo số 268 và 269 với tổng số tiền mà Công ty thế kỷ 21 phải nộp là hơn 5.175,9 tỷ đồng. Trong đó hơn 511,9 tỷ đồng là tiền thuê đất và hơn 4.664 tỷ đồng là tiền sử dụng đất.

Theo Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Lê Duy Minh, việc thu tiền sử dụng đất được căn cứ tại khoản I Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước được căn cứ tại điểm a, khoản I, Điều 22 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Do đó, căn cứ hồ sơ, đối chiếu các văn bản nêu trên, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM kết luận: Nội dung khiếu nại là sai toàn bộ và không công nhận nội dung khiếu nại của Công ty thế kỷ 21; yêu cầu công ty thực hiện Thông báo số 268 và 269 của Cục Thuế TPHCM theo quy định.

T.Lam