Trần Dương

Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT) phát hành 2,26 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ gần 15%, tăng vốn lên 173 tỷ đồng

CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (HoSE: SVT) thông báo, ngày 18/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm tài chính 2022. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành gần 2,26 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ 14,9 tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:14,9, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 14.9 cổ phiếu mới. Trước đó, Sài Gòn Viễn Đông dự kiến chia cổ tức là 15% bằng cổ phiếu.

Theo ban điều hành SVT cho biết, nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty, tương ứng 47,81 tỷ đồng. Sau phát hành, Sài Gòn Viễn Đông dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 150,53 tỷ đồng lên 173,11 tỷ đồng.

svt-cotuc-1693879113.jpg

Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT) phát hành 2,26 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ gần 15%.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2023 đã soát xét, Sài Gòn Viễn Đông ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt hơn 38 tỷ đồng, giảm mạnh 54,67% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 7,55 tỷ đồng và 7,41 tỷ đồng, tương ứng giảm 36,82% và giảm 35,57% so với cùng kỳ.

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh so với cùng kỳ, Sài Gòn Viễn Đông cho biết chủ yếu từ hoạt động kinh doanh thương mại ngành giấy. Từ đầu năm 2023 đến nay, kinh doanh lĩnh vực này liên tục bị khó khăn bởi sụt giảm cả về sản lượng tiêu thị và giá cả do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới và cả trong nước. Theo đó, hiệu quả về đầu tư tài chính trong lĩnh vực này không cao như cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh giáo dục kỳ này vẫn ổn định và phát triển, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động chung cho công ty luôn có lợi nhuận.

Như vậy, với kế hoạch đề ra năm nay là doanh thu 192 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng dẫn đến kết thúc nửa đầu năm, Sài Gòn Viễn Đông mới hoàn thành 19,8% mục tiêu doanh thu và 25,17% mục tiêu lợi nhuận.

AN NHIÊN