#

Cổ phiếu TKC của Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ  bị đình chỉ giao dịch do chậm công bố thông tin

Lê Trí

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định chuyển cổ phiếu TKC của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 25/9/2023.

tan-ky-co-1694836063.jpg

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định chuyển cổ phiếu TKC của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 25/9/2023.

Nguyên nhân do Địa ốc Tân Kỷ chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý II/2023, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2023.

Ngoài ra, hiện tại cổ phiếu TKC đang trong diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn, vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm và chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; đồng thời thuộc diện kiểm soát do vốn chủ sở hữu âm tính trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

Tính đến hiện tại, Địa ốc Tân Kỷ mới chỉ công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 tự lập, ghi nhận doanh thu thuần cả năm 2022 đạt 113 tỷ đồng, giảm 72% so với năm trước. Kết quả, công ty ghi nhận lỗ cả năm 638 tỷ đồng trong khi năm 2021 vẫn lãi 150 triệu đồng.

AN NHIÊN