#

Cơ điện lạnh (REE) phát hành hơn 53,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%

Admin

CTCP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE - sàn HOSE) mới thông báo về việc trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

REE dự kiến phát hành hơn 53,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Cụ thể, REE dự kiến phát hành hơn 53,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là 22/5.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 533,1 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra cuối tháng 3, cổ đông REE đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2023, doanh thu thuần của REE đạt 2.368,8 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 1.054,8 tỷ đồng, tăng 10% so với quý I/2022.

Trong năm 2023, Cơ điện lạnh đặt kế hoạch doanh thu 10.962 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.700 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 0,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, với kết quả trên, quý I, Công ty đã hoàn thành 21,6% mục tiêu doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo giải trình của lãnh đạo REE, mảng điện có thuỷ điện tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch nhờ thuỷ văn tiếp tục thuận lợi trong quý I/2023, nên mặc dù kết quả từ điện gió và điện mặt trời có giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì mức tăng chung cho mảng điện trong quý.

Đồng thời, các công ty nước nguồn, phân phối đều duy trì được sản lượng, hoạt động kinh doanh ổn định, doanh thu và lợi nhuận đạt dự kiến khiến lợi nhuận doanh nghiệp quý I vẫn tăng.

LÊ TRÍ