Trần Dương

Chứng khoán Trí Việt dự kiến chi hơn 25 tỷ đồng để mua lại hơn 2,5 triệu cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc với giá gấp đôi trên sàn

Công ty Chứng khoán Trí Việt đăng ký mua lại hơn 2,5 triệu cổ phiếu TVB với mức giá 10.000 đồng/cp, để thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

tvb-1695696906.jpg  

Trên thị trường, giá cổ phiếu TVB đang ở mức 5.000 đồng/cp. Như vậy mức giá mua lại của Trí Việt gấp đôi thị giá trên sàn. Theo công ty chứng khoán này này, mục đích mua lại để thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua ngày 1/3/2021.

Nguồn vốn thực hiện mua lại từ vốn chủ sở hữu. Phương thức giao dịch là thực hiện chuyển quyền sở hữu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Thời gian giao dịch dự kiến quý IV sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Về đối tượng mua lại, gồm người lao động nghỉ việc trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành sẽ được công ty mua thu hồi 100% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn người lao động; và người lao động nghỉ việc trong vòng từ tháng 13 tiếp theo đến 18 tháng kể từ ngày hoàn thành việc phát hành sẽ được công ty mua thu hồi 50% số cổ phiếu đã mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Cuối tháng 8 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) có thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TVB do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6 của công ty là -174,84 tỷ đồng và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2023.

Ngoài ra, cổ phiếu TVB đồng thời thuộc diện hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch phiên chiều kể từ ngày 23/5) do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022.

MINH TRÍ