Trần Dương

Chứng khoán BIDV (BSI) muốn phát hành 8.000 trái phiếu thu về 800 tỷ đồng để cơ cấu nợ

Lê Trí

HĐQT CTCP Chứng khoán BIDV (HOSE: BSI) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023, tổng giá trị lên đến 800 tỷ đồng.

bsi-phathanh-1694569743.jpg

Tổng số lượng trái phiếu dự kiến được BSI phát hành là 8 ngàn trái phiếu với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu.

Cụ thể, tổng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành là 8 ngàn trái phiếu với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Số trái phiếu này được chia thành 2 đợt phát hành.

Đợt 1, dự kiến trong quý III đến IV/2023, phát hành trái phiếu mã BSIH2324001, giá trị lên tới 500 tỷ đồng và đợt 2 dự kiến trong quý III đến IV/2023, phát hành trái phiếu BSIH2324002 giá trị 300 tỷ đồng.

Đây là các trái phiếu “3 không”, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Các trái phiếu có kỳ hạn 1 năm kể ngày phát hành của mỗi đợt.

Lãi suất trái phiếu được cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu, trừ trường hợp mua lại trước hạn theo quy định tại phương án phát hành này và các điều kiện trái phiếu.

Tổ chức phát hành quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt chào bán, trên cơ sở tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn của tổ chức phát hành tại từng thời điểm phát hành cụ thể và được công bố đầy đủ cho các nhà đầu tư thông qua tài liệu chào bán.

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn, số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ dùng để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành. Các khoản vay được cơ cấu dự kiến là các khoản vay ngân hàng, có kỳ hạn tối đa 12 tháng. Kế hoạch sử dụng vốn theo từng đợt chào bán dự kiến như bảng bên dưới.

Về dòng tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Công ty sẽ sử dụng dòng tiền từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác (nếu có) của trái phiếu, vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành, các nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành.

Được biết, hai lô trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo thỏa thuận hoặc bắt buộc.

MINH TRÍ