#

Chứng khoán VNDirect dự kiến phát hành riêng lẻ và chào bán hơn 523 triệu cổ phiếu để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ và đầu tư  

Lê Trí

Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) vừa công bố tờ trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phương án chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với quy mô 523 triệu cổ phiếu.

Dự kiến, VNDirect sẽ chào bán riêng lẻ gần 243,57 triệu cổ phiếu cho 1 đến 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

vnd-1686098959.jpg

Tổng cộng các phương án, Chứng khoán VNDirect dự kiến sẽ phát hành hơn 523 triệu cổ phiếu.

Giá chào bán riêng lẻ được VNDirect xác định không thấp hơn giá bình quân đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết về việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Về mục đích sử dụng vốn từ chào bán riêng lẻ, VNDirect dùng 20% số tiền thu được từ đợt chào bán để cho vay giao dịch ký quỹ, 50% vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường và 20% vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và 10% cho phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm.

Theo tờ trình, VNDirect sẽ chào bán gần 24,36 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp và phát hành 12,18 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Bên cạnh đó, sau khi liên tiếp tăng vốn gấp 3 lần theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, VNDirect tiếp tục lên phương án chào bán 243,57 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10:2) với mức giá 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện năm 2023 hoặc 2024, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Về phương án sử dụng vốn, VNDirect dùng 40% số tiền thu được để cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Tổng cộng các phương án, Chứng khoán VNDirect dự kiến sẽ phát hành hơn 523 triệu cổ phiếu.

Trong năm 2023, VNDirect dự kiến phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 5%. Với quyết định này, VNDirect chấm dứt chuỗi 5 liên liên tiếp chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông (2018 – 2022).

AN NHIÊN