Trần Dương

Chủ tịch Hải Phát Invest (HPX) và người nhà mất gần 19% vốn cổ phần của công ty trong vòng 5 ngày do bị bán giải chấp

Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết, các lãnh đạo và người liên quan của CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX) tiếp tục bị giải chấp cổ phiếu.

Đỗ Quý Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Hải Phát.

Cụ thể, ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT của Hải Phát bị bán giải chấp gần 11,3 triệu cổ phiếu vào ngày 2/12. Sau khi bị bán, ông Hải còn nắm giữ 72,88 triệu cổ phiếu HPX tương đương 23,97% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Bà Chu Thị Lương – vợ ông Đỗ Quý Hải bị giải chấp 31.000 cổ phiếu vào cùng ngày 2/12, giảm số lượng nắm giữ xuống còn gần 6,9 triệu cổ phiếu tương đương 2,26% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ông Đỗ Quý Thành – em trai ông Hải, kiêm chức Phó Tổng giám đốc của công ty đã mua 1,16 triệu cổ phiếu trong phiên này. Ngay lập tức, công ty chứng khoán giải chấp hết 2,3 triệu cổ phiếu mà ông Thành đang nắm giữ, giảm số lượng về 0 cổ phiếu.

Trước đó, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải và gia đình đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 42 triệu cổ phiếu tương đương 14% vốn điều lệ của Hải Phát trong khoảng thời gian từ ngày 28/11-30/11/2022.

Như vậy, tổng cộng từ khi bắt đầu bị giải chấp (từ 28/11) đến ngày 2/12, Chủ tịch HĐQT của Hải Phát và những người liên quan đã bị giải chấp gần 19% vốn cổ phần của Hải Phát.

Đặc biệt, trong phiên giao dịch ngày 30/11, cổ phiếu HPX thiết lập một phiên giao dịch kỷ lục với khối lượng hơn 165 triệu cổ phiếu tương đương hơn 54% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

Ngoài nhóm gia đình Chủ tịch HĐQT thì nhóm cổ đông nước ngoài thuộc Dragon Capital cũng đã bán hết 36,2 triệu cổ phiếu HPX tương đương 11,9% vốn điều lệ của công ty này vào ngày 30/11 và không còn sở hữu cổ phần nào của Hải Phát.

AN NHIÊN