#

Chi phí lãi vay liên tục tăng lên cho dù nợ có giảm, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn chìm đắm trong vòng xoáy nợ nần

Admin

Tính đến giữa năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai có số dư nợ gốc vay hơn 9.000 tỷ đồng, giảm quá nửa so với một năm rưỡi trước đó (cuối năm 2020). Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng giảm nợ vay là xu hướng tăng lên không ngừng của khoản mục lãi vay phải trả.

Cụ thể, vay phải trả cuối quý II/2022 của Hoàng Anh Gia Lai lên tới 4.020 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với đầu năm và tương đương 44% nợ gốc vay tại cùng thời điểm.

Vay phải trả cuối quý II/2022 của Hoàng Anh Gia Lai lên tới 4.020 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với đầu năm.

Sau khi trả nợ trước hạn cho BIDV, nợ vay của công ty cũng giảm hơn 600 tỷ đồng xuống còn hơn 8.400 tỷ đồng chưa tính lãi vay. Nếu tính cả chi phí lãi vay, nợ vay của Hoàng Anh Gia Lai lên tới 12.436 tỷ đồng - vẫn rất cao so với tổng tài sản 19.254 tỷ đồng.

Điều này cho thấy, việc lãi vay chưa được kiểm soát tốt cho thấy các nguồn lực tài chính của Hoàng Anh Gia Lai vẫn hết sức hạn chế, và thanh toán lãi vay chưa được công ty đặt ưu tiên hàng đầu.

Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố thông tin về việc trả trước hạn hơn 600 tỷ đồng trái phiếu công ty đã phát hành năm 2016 cho BIDV. Số tiền này được công ty lấy từ công ty liên quan là Hoàng Anh Gia Lai Agrico.

Việc thanh toán nợ trước hạn với BIDV mang tính tái cấu trúc nguồn vốn hơn là bức tranh sáng về tình hình kinh doanh cũng như nguồn tiền thu về của công ty, cho dù tình hình kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai vẫn được đánh giá khả quan.

Đáng chú ý, ngay sau khi thu xếp khoản vay trái phiếu với BIDV và Hoàng Anh Gia Lai Agrico, Hoàng Anh Gia Lai tái khởi động kế hoạch phát hành cổ phiếu để thu hút vốn. Công ty sẽ thu về khoảng 1.700 tỷ đồng nếu đợt phát hành riêng lẻ thành công. Trong đó, 500 tỷ đồng lại tiếp tục được Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch trả nợ trái phiếu trước hạn cho BIDV.

Theo phân tích của giới chuyên môn, một khi vòng xoáy nợ vay chưa thể kết thúc trong tương lai gần, khoảng vài năm trở lại, thì khả năng chi phí lãi vay của Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng lên.

Do vậy, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.

LÊ TRÍ