#

Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh: Phú Thọ, Phú Yên và Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra các dự án bất động sản

Lê Trí

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Phú Yên và Bà Rịa- Vũng Tàu về việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về nhà ở, kinh doanh bất động sản.

bo-xd-1702602139.jpeg

Đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra thực tế khoảng 10 dự án nhà ở, khu đô thị, dự án bất động sản lớn tại 3 tỉnh: Phú Yên, Phú Thọ và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Bộ Xây dựng kiểm tra về công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương về việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; Quy hoạch, bố trí đất, bố trí nguồn vốn để phát triển đối với từng loại hình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư…

Cụ thể, với nhà ở thương mại, Bộ Xây dựng kiểm tra các địa phương này trong việc quản lý, phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở; trình tự thủ tục đầu tư xây dựng (chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án, lựa chọn chủ đầu tư dự án, phê duyệt dự án…).

Đối với phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đánh giá thực hiện theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”; triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội.

Đối với công tác cải tạo chung cư cũ, các địa phương phải báo cáo kết quả triển khai thực hiện cải tạo chung cư cũ giai đoạn 2016 - 2022 và kế hoạch cải tạo chung cư cũ giai đoạn 2021 - 2030.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng xem xét, kiểm tra kết quả thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhà ở tái định cư; kết quả thực hiện nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Đặc biệt, UBND các tỉnh cần báo cáo tổng quan về tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2022; danh mục các sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh và tình hình cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Bên cạnh đó, tỉnh cần báo cáo tình hình triển khai các dự án bất động sản khác như biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng... và tình hình thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản và các pháp luật có liên quan. Số lượng dự án đã có văn bản bán nhà ở hình thành trong tương lai và việc bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai; tình hình tồn kho bất động sản.

UBND các tỉnh cũng cần đánh giá thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Được biết, đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra thực tế khoảng 10 dự án nhà ở, khu đô thị, dự án bất động sản lớn tại địa phương.

AN NHIÊN