Trần Dương

Bia Sài Gòn – miền Trung lãi quý II tăng 47% so với cùng kỳ đạt 72,5 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng, Bia Sài Gòn - Miền Trung ghi nhận doanh thu 682,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 109 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 40,3% so với cùng kỳ 2021.

Cụ thể, Bia Sài Gòn - Miền Trung (HoSE: SMB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu 399,2 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán hàng đạt 374,8 tỷ đồng, tăng 24,7%, doanh thu cung cấp dịch vụ là 21,6 tỷ đồng, tăng 5%. Giá vốn hàng bán tăng 20,5% lên 276,1 tỷ đồng giúp biên lãi gộp cải thiện từ 29,1% lên 30,8%.

Bia Sài Gòn - Miền Trung (HoSE: SMB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu 399,2 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu từ hoạt động tăng 332% nhờ phát sinh lãi tiền gửi và cho vay là 5,2 tỷ đồng. Các chi phí hoạt động của doanh nghiệp như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 134,7%, 10,2% và 8,6%. Kết quả, doanh nghiệp thu về 72,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 47,3% so với quý II/2021. EPS tăng từ 1.650 đồng lên 2.432 đồng.

Lũy kế 6 tháng, Bia Sài Gòn - Miền Trung ghi nhận doanh thu 682,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 109 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 40,3% so với cùng kỳ 2021.

Năm nay, công ty đã lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu là gần 1.299 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận giảm 39%, ở mức 115 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, đơn vị này đã hoàn thành 52,5% kế hoạch doanh thu và 94,8% chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo chia sẻ từ phía Ban Tổng giám đốc, lợi nhuận công ty quý này tăng do giá vật tư 6 tháng đầu năm tăng chậm hơn dự kiến, cùng với đó doanh nghiệp này cũng ghi nhân lợi nhuận hoạt động tài chính từ lãi tiền gửi tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm, trong đó khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 39,5% đạt 300 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức 90 tỷ đồng, tăng 17% với toàn bộ là nợ ngắn hạn. Ngân hàng Agribank cũng là đơn vị giải ngân cho toàn bộ khoảng vay trên của Bia Sài Gòn - Miền Trung.

AN NHIÊN