Trần Dương

Becamex IDC tiếp tục huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Lê Trí

HĐQT Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - Becamex IDC (BCM) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm nay. Hiện doanh nghiệp chưa công bố phương án phát hành cũng như mục đích và kế hoạch sử dụng vốn.

Đáng chú ý, kế hoạch huy động vốn này tương tự với kế hoạch đã được HĐQT thông qua hồi năm ngoái. Cụ thể, trong năm 2022, Becamex IDC đã thông qua kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tuy nhiên do kênh huy động vốn từ trái phiếu gặp nhiều thông tin không thuận lợi, do đó Becamex IDC quyết định không phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2022.

becamex-idc-1687479772.jpg

Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - Becamex IDC (BCM) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm nay.

Đầu tháng 6, công ty này cũng thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và dự kiến phát hành trong tháng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Becamex.

Lô trái phiếu này có lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VND kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank, nhưng không thấp hơn 13%/năm.

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ được trả bằng nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex IDC và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Phía doanh nghiệp cho biết mục đích phát hành lô trái phiếu lần này nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn các khoản nợ trái phiếu của công ty.

Kết thúc quý I/2023, tổng nợ vay ngắn và dài hạn của Becamex IDC đạt khoảng 16.488 tỷ đồng, chiếm 34% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.638 tỷ đồng và nợ vay dài hạn đạt gần 10.850 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu về hơn 791 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 45% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 74 tỷ đồng, giảm khoảng 80%.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông vừa được công bố, Becamex IDC đặt kế hoạch đem về 9.460 tỷ đồng doanh thu và 2.263 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm nay. So với kết quả đạt được của năm ngoái, các chỉ tiêu này lần lượt tăng 19% và 32%.

MINH TRÍ