Trần Dương

Becamex dự kiến phát hành thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Lê Trí

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã chứng khoán BCM) dự kiến phát hành 10.000 trái phiếu riêng lẻ với giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và dự kiến huy động về 1.000 tỷ đồng. Kỳ hạn không quá 2 năm kể từ ngày phát hành và dự kiến đáo hạn vào năm 2025.

Theo ban lãnh đạo Becamex chia sẻ toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trên sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty.

bcm-becamex-no-1686015830.jpg

Tính đến ngày 31/12/2022, Becamex ghi nhận tổng cộng 10.176 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ 3 tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB nhưng không thấp hơn 13%/năm.

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ đến từ nguồn thu của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tính đến ngày 31/12/2022, Becamex ghi nhận tổng cộng 10.176 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Trong đó có lô 1.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 11.6 sắp tới. Điều đáng nói, lô trái phiếu này đúng bằng giá trị lô trái phiếu mà Becamex sắp phát hành như đã đề cập bên trên và cùng mục đích cơ cấu các khoản nợ. Lãi suất từ 8,2% - 9% được nâng lên 13%/năm.

Khép lại năm 2022, nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 30.344 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này gấp gần 1,7 lần vốn chủ sở hữu và 63% tổng tài sản. Trong đó nợ vay tài chính 15.885 tỷ đồng dẫn đến chi phí lãi vay tăng lên 879 tỷ đồng.

Trong năm 2022, doanh thu thuần của Becamex là 6.527 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước. Tuy nhiên, doanh thu từ công ty liên doanh, liên kết tăng 12% và lợi nhuận khác chuyển từ âm 471 tỷ đồng sang dương 121 tỷ đồng.

MINH TRÍ