Trần Dương

Bầu Thụy chào mua 52,5 triệu cổ phiếu THD, nâng tỷ lệ sở hữu Thaiholdings lên 40,1%

Thaiholdings đặt mục tiêu doanh thu hơn 8.880 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.503 tỷ đồng và dự kiến tăng vốn điều lệ lên trên 4.000 tỷ đồng trong năm 2022

Bầu Thụy hiện là cổ đông lớn nhất tại Thaiholdings.

Thaiholdings của bầu Thuỵ (Nguyễn Đức Thụy) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ. Theo tài liệu này, năm 2021, Thaiholdings ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục với doanh thu thuần hơn 8.200 tỷ và lợi nhuận trước thuế trên 1.400 tỷ đồng.

Năm 2022, Thaiholdings đặt mục tiêu doanh thu hơn 8.880 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.503 tỷ đồng và dự kiến tăng vốn điều lệ lên trên 4.000 tỷ đồng.

Tại đại hội, Thaiholdings còn đặt ra các mục tiêu tăng vốn điều lệ thông qua phương án chia cổ tức 60% lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 và tăng vào quý II/2022.

Theo thông tin công bố, bầu Thụy dự kiến chào mua 52,5 triệu cổ phiếu THD, nâng tỷ lệ sở hữu lên 40,1%. Ông Thụy hiện là cổ đông lớn nhất tại Thaiholdings.

Đáng chú ý là ban lãnh đạo Thaiholdings dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch IPO và tăng vốn điều lệ cho công ty con - Thaigroup, trong quý II. Thaiholdings hiện là công ty mẹ khi sở hữu 81,6% vốn tại Thaigroup.

Năm 2021, Thaigroup đạt tổng doanh thu 4.111 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.100 tỷ đồng, vượt 126% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu tài chính hơn 1.051 tỷ đồng và thu nhập khác hơn 772 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Thaigroup dự kiến đem về gần 4.905 tỷ đồng doanh thu và thu nhập khác và gần 1.252 tỷ đồng lãi trước thuế.

Mở cửa phiên 18/4, giá cổ phiếu THD hiện ở mức 156.800 đồng/cp.

Hải Anh