#

Bất chấp lợi nhuận quý III sụt giảm, Đông Hải Bến Tre (DHC) sắp chi hơn 80 tỷ đồng tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10%

Lê Trí

CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11/2023. Theo đó, công ty dự kiến chi 80,5 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt.

Cụ thể, HĐQT DHC ngày 30/10 thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 1,000 đồng. Với gần 80.5 triệu cp đang lưu hành, ước tính Đông Hải Bến Tre cần chi 80,5 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 22/12.

dhc-cover-1699066479.jpg

Với gần 80.5 triệu cp đang lưu hành, ước tính Đông Hải Bến Tre cần chi 80,5 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Tính đến cuối năm 2022, DHC có 5 cổ đông lớn gồm KWE Beteiligungen AG sở hữu 14.77%, ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Thành viên HĐQT nắm 9.55%, ông Lê Bá Phương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc sở hữu 8.71%, bà Nguyễn Thị Thủy nắm 6.82% và ông Lương Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc nắm 5.67%. Như vậy, trong đợt tạm ứng cổ tức này, cổ đông sở hữu tỷ lệ lớn nhất là KWE Beteiligungen AG sẽ nhận về hơn 10 tỷ đồng.

Cùng ngày, HĐQT DHC cũng thống nhất về tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn được cấp là 250 tỷ đồng tại Ngân hàng Cathay United Bank - chi nhánh TPHCM nhằm tài trợ nhu cầu vốn lưu động của Công ty. Đồng thời, dùng các khoản phải thu từ khách hàng với giá trị 250 tỷ đồng để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng nói trên.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2023, Đông Hải Bến Tre ghi nhận doanh thu thuần hơn 794 tỷ đồng và lãi ròng gần 56 tỷ đồng, giảm lần lượt 18% và 13% so với cùng kỳ.

Cộng với kết quả kinh doanh nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng, DHC đạt doanh thu thuần 2,443 tỷ đồng, giảm 18% và lãi ròng 234 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Đông Hải Bến Tre thực hiện được 19% chỉ tiêu lãi sau thuế cả năm sau 9 tháng.

Cuối quý III, DHC có tổng tài sản hơn 2,866 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 823 tỷ đồng, tăng 5%; trong khi hàng tồn kho gần 554 tỷ đồng, giảm 12%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 46 tỷ đồng, phần lớn đến từ chi phí xây dựng Nhà máy Giấy Giao Long 3 gần 45 tỷ đồng, còn lại là các công trình khác.

Tính đến ngày 30/09/2023, DHC có nợ phải trả 1,009 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn 630 tỷ đồng.

MINH TRÍ