Trần Dương

9 tháng SCI (S99) báo lãi đột biến tăng 117% đạt 91,8 tỷ đồng

Công ty SCI (Mã chứng khoán S99) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 với kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần của công ty đạt gần 240 tỷ đồng, tăng 53,3% so với cùng kỳ 2022. Chi phí giá vốn giảm sâu hơn ở mức 56,8% nên lợi nhuận gộp giảm nhẹ 7,6% so với cùng kỳ xuống mức 33,2 tỷ đồng.

sci-lai-1698290741.jpg

9 tháng đầu năm SCI báo lãi trước thuế 108,6 tỷ đồng; LNST ghi nhận 91,8 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng trưởng 403% so với cùng kỳ năm trước lên mức 41,3 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi bán các khoản đầu tư tài chính. Trong khi đó chi phí tài chính cũng tăng gấp hơn 2 lần lên 53,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ SCI ghi nhận khoản lãi khác 87 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 509 triệu đồng). Theo phía công ty giải trình, khoản tiền này được ghi nhận do công ty con là CTCP SCI E&C có thực hiện hoàn nhập các khoản dự phòng bảo hành liên quan đến các dự án điện gió. Nhờ khoản lãi này, SCI thoát lỗ trong quý III/2023, LNST ghi nhận ở mức 48,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ sau thuế 11,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần SCI ghi nhận 773,2 tỷ đồng, giảm 43,3% so với cùng kỳ 2022. Nhờ khoản lợi nhuận tăng trưởng đáng kể trong quý III/2023, 9 tháng đầu năm SCI báo lãi trước thuế 108,6 tỷ đồng; LNST ghi nhận 91,8 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, SCI lên kế hoạch doanh thu đạt gần 2.390 tỷ đồng và LNTT đạt gần 90 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 33,7% và 14,2% so với kết quả đạt được năm 2022. Như vậy, sau 3 quý đầu năm, SCI mới hoàn thành 32,4% chỉ tiêu về lợi nhuận song đã vượt gần 21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản SCI đã tăng 9,2% so với hồi đầu năm lên gần 4.052 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho tăng hơn 93% lên 646,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ ghi nhận 2.523 tỷ đồng, tăng 11% so với hồi đầu năm, trong đó nợ vay tài chính chiếm 36,8% tổng nguồn vốn, ghi nhận ở mức 1.489 tỷ đồng.

HẠ VY