Trần Dương

9 tháng, Cảng Đà Nẵng (CDN) đạt doanh thu 905 tỷ đồng, lợi nhuận 205 tỷ đồng lần lượt đạt 72% và 75% kế hoạch

CTCP Cảng Đà Nẵng (mã chứng khoán CDN) công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với nhiều thông tin đáng chú ý. Theo đó, công ty đã hoàn thành 75% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

dnp-1697508472.jpg

Lũy kế 9 tháng đầu năm Cảng Đà Nẵng, doanh thu thuần đạt 905 tỷ đồng, tăng 4,9%, lợi nhuận sau thuế đạt 205 tỷ đồng, tăng trưởng 4% so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý III, doanh thu thuần đạt 320 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Tuy vậy chi phí vốn tăng mạnh hơn doanh thu, đến 7,4%, dẫn tới lợi nhuận gộp còn 111 tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Trừ các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế quý III đạt 68 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,9% so với quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 905 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Nhờ khoản doanh thu tài chính 42 tỷ đồng, tăng gần 45% so với cùng kỳ, dẫn tới lợi nhuận trước thuế đạt 255 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 205 tỷ đồng, tăng trưởng 4%. Doanh thu tài chính của Cảng Đà Nẵng chủ yếu đến từ thu lãi tiền gửi (30,2 tỷ đồng); cổ tức và lãi chênh lệch tỷ giá.

Năm 2023 Cảng Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt 1.250 tỷ đồng doanh thu và 340 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết thúc quý III công ty đã hoàn thành khoảng 72% kế hoạch doanh thu và 75% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

HẠ VY