Trần Dương

Quý III, SSI lợi nhuận tăng 113% đạt 710 tỷ đồng, tạm đứng đầu ngành chứng khoán sau 9 tháng

Chứng khoán SSI (Mã: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III cho thấy bức tranh tích cực với sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận. Quý vừa qua công ty lãi ròng 710 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ.

ssi-lai-1697682288.jpg  

Tổng doanh thu hoạt động trong quý III của Chứng khoán SSI đạt 1.941 tỷ đồng, tạm thời dẫn đầu ngành chứng khoán. Đơn vị đứng thứ hai thị trường về doanh thu là TCBS với gần 1.702 tỷ đồng.

Quy mô doanh thu của SSI tăng 44% so với quý III/2022. Các mảng kinh doanh cốt lõi đều ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) là 764,6 tỷ đồng, tăng 73,4%. Lãi từ cho vay và phải thu đạt 430,7 tỷ đồng, tăng 6%.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán xếp thứ hai trong cơ cấu với 535,2 tỷ đồng, cao hơn 58% mức đạt được trong quý III/2022.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của SSI quý vừa qua đạt 113 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động trong quý III của SSI tăng 18% ghi nhận gần 653 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán SSI báo lãi ròng 710 tỷ đồng, tăng 113% quý III năm ngoái. Đây đều là doanh thu công ty đã thực hiện.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Chứng khoán SSI báo lãi sau thuế 1.780 tỷ đồng, tạm thời dẫn đầu ngành chứng khoán. Đơn vị đứng thứ hai là TCBS với 1.691 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của SSI đạt 55.282 tỷ đồng, trong đó danh mục FVTPL là 29.591 tỷ đồng và cho vay margin 14.713 tỷ đồng. Như vậy, SSI giải ngân thêm 1.609 tỷ đồng cho vay ký quỹ trong quý III.

AN NHIÊN