Trần Dương

9 tháng, Kido ghi nhận doanh thu 9.569 tỷ đồng dự kiến chi 1.285 tỷ đồng để trả cổ tức 50% bằng tiền mặt cho cổ đông

Admin

CTCP Tập đoàn KIDO (mã KDC) vừa thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để thông qua phương án chia cổ tức. Cụ thể, KDC muốn chia cổ tức 5.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Theo kế hoạch, năm 2022 Kido đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 23/11, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11.Với hơn 257 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi 1.285 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 20/12 theo hình thức trực tuyến.

Về kết quả kinh doanh, quý III, Kido ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.227 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn tăng 29% lên 2.671 tỷ đồng, song lợi nhuận gộp doanh nghiệp vẫn đạt 555 tỷ đồng, tăng 13%.

Doanh thu tài chính giảm 28%, trong khi các loại chi phí đều tăng mạnh, nổi bật là chi phí tài chính tăng đến 42%. Bên cạnh đó, khoản lỗ công ty liên doanh, liên kết 35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 28 tỷ đồng.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết của Kido là 3.900 tỷ đồng. Trong đó có 1.069 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Đầu tư Lavenue, kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản.

Theo kế hoạch, năm 2022 Kido đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 31% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, với 485,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng qua, KIDO đã hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận năm.

LÊ TRÍ